Gençlik politikası

Gençlik Kurulu Kanunundan türetilen KGK’nun temel amacı, mevcut zorluklara odaklanan ve gençler üzerinde mümkün olan en büyük olumlu etkiyi sağlayan gençlik politikası karar alma süreçlerine temel katkı sağlamaktır.

KGK, 2017 yılından bu yana, Kıbrıs’taki ilk gençlik politikası belgesi olan Ulusal Gençlik Stratejisi’nin (2017-2022) uygulanmasını koordine etmektedir. Stratejinin temel ilkelerinden biri, gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılımı ve gençlere yönelik programlar ve eylemler uygulayan tüm organlar arasında yakın işbirliğidir.

Gençlerin güçlendirilmesine yönelik politika önerileri ortaya koymaktan sorumlu olan KGK, gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek için özel araştırmalar yapar, istişarelerde bulunur ve Gençlik Konferansı, AB Gençlik Diyaloğu ve Ulusal Grubu Danışma Organlarının işleyişi gibi birden fazla araç kullanarak gençlerle tartışmalara başlar. Gençler ile Belediye ve Topluluk Yetkilileri arasındaki diyaloğu geliştirmek için, ONEK tarafından desteklenen Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri kurumu da genç katılımına yönelik iyi bir uygulamadır.

Ayrıca KGK, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeydeki çalışma gruplarına katılarak her düzeyde gençlik politikalarının oluşturulmasına aktif olarak katkıda bulunur ve iyi uygulamaları paylaşır. KGK, özellikle AB Konseyi Gençlik Çalışma Gruplarına, Avrupa Konseyi Komitelerine ve Avrupa Gençlik Bilgi Merkezi’ne (EKCYP) katılmaktadır. Aynı zamanda KGK, gençlikle ilgili konularda Birleşmiş Milletler konferanslarına ve Commonwealth toplantılarına katılır veya gençlerin katılımını destekler.

Gençlerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu için gençlik çalışmalarının da gençlik politikasının önemli bir alanı olduğu belirtilmektedir. KGK, Kıbrıs’ta gençlik çalışmalarını geliştirmek ve teşvik etmek için özel bir Çalışma Grubu kurmuştur.

Politika Departmanı, yukarıdaki konuların uygulanması ve koordinasyonu için KGK’nin yetkili dairesidir.