Gençlik Wiki

Gençlik Wiki, Avrupa ülkelerinde ulusal gençlik politikalarının yayılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştıran bir AB çevrimiçi portalıdır. Portalda gençliği etkileyen kararlar, eylemler, kurumlar ve siyasi tartışmalar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Portal On Politika Alanına bölünmüştür: Gençlik politikası yönetimi, Gönüllü faaliyetler, İstihdam ve girişimcilik, Sosyal içerme, Katılım, Eğitim ve öğretim, Sağlık ve refah, Yaratıcılık ve kültür, Gençlik ve dünya, Gençlik çalışması.

Avrupa vatandaşları, Youth Wiki aracılığıyla, her bir AB üye devleti tarafından uygulanan gençlikle ilgili politika ve uygulamalar hakkında bilgi bulabilir. Youth Wiki, AB üye devletlerine gençlerin karşılaştığı zorluklara etkin bir şekilde yanıt verecek sağlam temelli kararlar almalarını sağlayarak gerekli desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Youth Wiki’nin bir diğer amacı, iyi uygulamaların değişimi yoluyla gençlik alanında Avrupa işbirliğini geliştirmektir.

Youth Wiki, politika yapıcılar, gençlik örgütlerinin temsilcileri, araştırmacılar ve aktif vatandaşlar gibi Gençlik Çalışanları için değerli bir araçtır.

Ağ, gençlik alanında Avrupa işbirliği çerçevesinde Eğitim, Görsel-işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından koordine edilmektedir. Ulusal Gençlik Stratejisinin ulusal muhabiri ve sorumlu organı olan Kıbrıs Gençlik Kurulu, Kıbrıs’taki gençlik politikalarıyla ilgili bilgileri toplar ve paylaşır.

22402641/22402602

 

For more information you can contact the Youth Board of Cyprus.