Belediye/Topluluk Gençlik Konseyleri

Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri son yıllarda Avrupa’da hızla gelişmiştir. Kıbrıs’ta kurum, yerel makamların ve Kıbrıs Gençlik Kurulu’nun desteğiyle 2001 yılında tanıtıldı. İlk Belediye Gençlik Konseyleri Aradippou ve Baf Belediyelerinde kuruldu.

AMAÇLARI:

  • Gençlere ve özellikle gençlik örgütlerine yerel yönetimlerinde aktif olma fırsatı verecek katılımcı bir kurumun oluşturulmak. Gençlik grupları ve gençlik örgütleri –öğrenci, gönüllü, sosyal, politik, kültürel, çevresel ve yaygın gençlik grupları– kendi ilgi alanlarına giren konularda ve belediyeleri veya toplulukları içindeki karar alma süreçlerinde aktif olarak yer alma fırsatına sahiptir. Gençler sorunları gündeme getirebilir, tartışabilir, önerebilir ve böylece belediyelerinin veya topluluklarının eylemlerinin ve altyapı projelerinin uygulanmasından faydalanabilir.
  • Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri, yerel yönetimler ve gençler arasında sürekli ve önemli bir bağlantı ve diyaloğa katkıda bulunur. Bu kurum, belediyelerin ve toplulukların gençlerin ilgi alanlarını ve sorunlarını belirlemelerini ve bunlarla ilgilenmelerini sağlar.

BELEDİYE VE TOPLUM GENÇ KONSEYLERİNİN ROLÜ VE EYLEMLERİ:

  • Belediye ve Topluluk Gençlik Konseylerinin ana rolü, yerel yönetimlere danışmanlık desteği sağlamaktır. Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri, gençlik konularına odaklanan yıllık bir eylem planı ve bütçe hazırlar. Ayrıca, gençlik sorunlarıyla ilgili yerel politikalar önerirler. Ayrıca altyapı projelerinin uygulanmasına ilişkin öneriler ve önerilerde bulunabilirler, ayrıca belediyelerinde veya topluluklarında gençlere fayda sağlayacak diğer proje ve eylemlerde bulunabilirler.
  • Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri de birden fazla destek sağlayarak gençlik örgütlerini yerel eylemde bulunmaya teşvik eder. Bu destek mali, teknik veya bilgilendirici olabilir ve Gençlik Kurulu, yerel yönetim ve diğer kurumların proje ve eylemleri yoluyla sağlanır.
  • Belediye ve Topluluk Gençlik Konseyleri, gençlik örgütlerinin yapamadığı durumlarda harekete geçmelidir. Konseyler hiçbir koşulda gençlik örgütlerinin yerini almamalı veya rekabet etmemelidir. Yerindelik ilkesini uygulamalıdırlar.

BELEDİYE VE TOPLULUK GENÇ KURULLARININ MALİ KAYNAKLARI:

Gençlik Konseylerine yerel yönetimler veya özel sektör tarafından, belirli projeler veya eylemler için finansman sağlanarak mali destek sağlanmaktadır. Kıbrıs Gençlik Kurulu, “Gençlik Girişimleri” Projesi aracılığıyla belirli projeler veya eylemler için mali destek sağlayabilir.

KIBRIS GENÇ KURULU’NUN ROLÜ:

KGK’nin rolü yerel yönetimlerin yerini almak değil, gençlere fayda sağlayacak eylemler, projeler ve altyapı geliştirme konusunda Gençlik Konseylerine ve Yerel Yönetime mali, teknik ve danışmanlık desteği sağlamaktır.

MEVCUT DURUM – BELEDİYE VE TOPLULUK GENÇLİK KONSEYLERİNİN OLUŞUMU:

Kıbrıs’ta bugüne kadar 23 Belediye ve 3 Topluluk Gençlik Konseyi oluşturulmuştur. Kendi Gençlik Meclisini oluşturmak isteyen Belediyeler KGK ile iletişime geçmelidir.