Youth in Action

“Students in Action”, Kıbrıs Gençlik Kurulu tarafından Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen yeni bir finansman projesidir. Proje, öğrencileri desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Daha spesifik olarak, ana amaçlar şunlardır:

  • gençlikle ilgili konularda araştırmaları desteklemek
  • Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini geliştirmek
  • öğrencilerin katılımını teşvik etmek
  • girişimciliği artırmak

“Öğrenciler Eylemde” Projesi, Ulusal Gençlik Stratejisinin uygulanmasını desteklemekte ve bununla bağlantılıdır