Danışma Organları

Yönetim Kurulu Başkanı’nın gözetiminde faaliyet gösteren aşağıdaki Danışma Organları, kendi uzmanlık alanlarında araştırma yapmakta ve Yönetim Kurulu’na öneri ve önerilerde bulunmaktadır:

  • Siyasi Komite

Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin her gençlik örgütünün bir temsilcisinden oluşur.

  • Sendika Organı

emek, kırsal ve bilimsel gençlik örgütleri, öğrenci federasyonları ve örgütleri kanıtlanmış bir eylemle bir araya getiriyor. Sendikal Organ, önerilerini Yönetim Kurulu’na ayrı ayrı sunan Sendika Komitesi ve Öğrenci Komitesi’nden oluşur.

  • Öğrenci Komitesi

Yönetim Kurulu Başkanı ve eylemi kanıtlanmış her öğrenci federasyonunun veya Kıbrıs kuruluşunun iki temsilcisinden oluşur.

  • Sendika Komitesi

Tüm Kıbrıs sendikalarının ve kırsal örgütlerin her gençlik departmanının kanıtlanmış bir eylemi olan Yönetim Kurulu Başkanı ve iki temsilcisinden oluşur.

  • Advisory Body

consists of two representatives of every youth organization and of every organization that is directly or indirectly related to youth issues.

These Advisory Bodies meet regularly as following:

the Political Committee has monthly meetings, the Trade Union and Students Committee meet every three months, the Trade Union Body meets whenever its Chair considers necessary, or twice every year if at least two out of three members of each Committee of the advisory body request it in writing.