Gençlik Gönüllü Ekibi

Gönüllülük, hem gençlerin kişisel gelişimi için hem de kolektif bilincin ve toplumsal dayanışmanın gelişmesi için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle Kıbrıs Gençlik Kurulu, gençler arasında gönüllülüğü teşvik etmek için “Genç Gönüllüler Grubu”nu kurmuştur.

Gençlik Kurulu, gençleri “Genç Gönüllüler Grubu”na üye olmaya ve önemli kazanımlar ve deneyimler kazanmaya teşvik etmektedir.

“Genç Gönüllüler Grubu”nun üyeleri şu fırsatlara sahip olacak:

  • Yerel gençliği ve toplumu destekleyen Gençlik Kurulunun eylem ve projelerine katılmak
  • diğer insanları, topluluklarını ve bir bütün olarak toplumu destekleyerek kişiliklerini geliştirmek ve güvenlerini artırmak
  • yeni bilgi ve deneyim kazanmak
  • yeni insanlarla tanışmak ve etkileşimde bulunmak, keyifli ve yaratıcı bir boş zaman geçirmek
  • özgeçmişlerini gelecekteki mesleki gelişimleri için faydalı olacak yeni bilgi ve deneyimlerle zenginleştirmek

“Genç Gönüllüler Grubu”nun aktif üyeleri, Kıbrıs Gençlik Kurulu’ndan Katılım Belgesi alacaklardır. Sertifika, resmi olmayan ve yaygın öğrenimin bir kanıtı olarak hizmet edecek ve genç gönüllülerin özgeçmişlerine değer katarak istihdam edilebilirliklerini veya burslara/ödüllere erişimlerini vb. iyileştirebilir.