Aktif Gençlik – Gençlik Garantisi

“Kıbrıs’ta YOĞUNLUĞU ETKİNLEŞTİRMEK ve Güçlendirmek için Gençlik Garantisi: bütünleşik bir iletişim kampanyası” (Proje Kısaltması: “Aktif Gençlik”)

“Gençlik Garantisi” Tavsiyesi, 25 yaşın altındaki tüm gençlere işsiz kaldıkları veya örgün eğitimden çıktıkları andan itibaren 4 aylık bir süre içinde istihdam, sürekli eğitim, çıraklık veya iş teklifini sağlamak için AB tarafından oluşturulmuştur.

Programın uygulanması bağlamında, mevcut durumu ve gençlerin Gençlik Garantisi konusundaki bilgi düzeylerini izlemek için iki büyük anket ve 10 odak grubu gerçekleştirilecektir. Bunların tamamlanmasının ardından büyük bir medya kampanyası yürütülecek. Beş genç, gençlik garantisi elçileri olarak seçilecek ve bu medya kampanyasına spotlar aracılığıyla, ayrıca TV şovlarında vb. aktif olarak katılacak.

Aktif Gençlik Programının uygulanması için Kıbrıs Gençlik Kurulunun ortakları Çalışma Bakanlığı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Gençlik Konseyi ve Kıbrıs Gençlik Kuruluşu’dur.

Program, Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Pancyprian number: 77 77 70 51