Erasmus +

The European Program “Erasmus+” supports the fields of Education, Training, Youth and Sports for the period of 2021-2027.

Özellikle “Erasmus+” aşağıdakiler için finansman fırsatları sağlar:

  • Gençlik Değişimleri, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği ve Eğitimi ile Gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden eylemler.
  • Katılımcı ülkelerdeki Kurumlar/Eğitim Kuruluşları/Eğitim/Gençlik ve diğer ilgili kuruluşlar arasında inovasyon gelişimini ve en iyi uygulamaların değişimini teşvik eden ortaklıklar.
  • Programın ilgi alanlarıyla ilgili olarak Avrupa politikalarının gelişimini artıran eylemler.

Kıbrıs Gençlik Kurulu, programın Gençlik bölümü ve yaygın eğitim bölümü için Ulusal Ajans iken, Kıbrıs Yaşam Boyu Öğrenme Vakfı, Ulusal Eğitim ve Öğretim Ajansı bölümüdür. Erasmus+ ile ilgili tüm bilgilere www.erasmusplus.cy adresinden ulaşılabilir.