Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος»

Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια, οι νέοι που συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.

Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε νέους ηλικίας 16 έως 35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και ομάδες που επιθυμούν να προσφέρουν στα μέλη τους την ευκαιρία συμμετοχής σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης (π.χ. Οργανώσεις Νεολαίας, Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία, Κοινοτικές & Δημοτικές Αρχές κοκ).

97725204, 25443078, 25443080

 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου κατόπιν επικοινωνίας.

lpavlou@onek.rog.cy

 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού μηνύματος.