Σχέδια Εθελοντισμού

Τα σχέδια εθελοντισμού είναι μια εκ των δράσεων του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του  «Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης». Στα πλαίσια της δράσης αυτής νέοι μεταξύ 18 – 30 ετών, καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση (δηλαδή χωρίς αμοιβή) σε σχέδια αλληλεγγύης, για περίοδο μέχρι και 24 μήνες σε δημόσιο φορέα ή μη κυβερνητική οργάνωση, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό.