Ομάδα Εθελοντών Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αναγνωρίζοντας το ρόλο της εθελοντικής προσφοράς, τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, όσο και στην καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, αποφάσισε τη δημιουργία «Ομάδας Εθελοντών Νέων» συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην προώθηση του εθελοντισμού ανάμεσα στους νέους.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ενθαρρύνει τους νέους της Κύπρου να γίνουν μέλη της «Ομάδας Εθελοντών Νέων» και να αποκομίσουν έτσι σημαντικά οφέλη και εμπειρίες.

Συγκεκριμένα, οι νέοι που θα γίνουν μέλη της «Ομάδας Εθελοντών Νέων» θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να μετέχουν σε δράσεις και προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, προσφέροντας έτσι εμπράκτως στη νεολαία του τόπου αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  • Να αναπτύξουν περαιτέρω την προσωπικότητά τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους προσφέροντας για τον συνάνθρωπο, την κοινότητα που κατοικούν, την κοινωνία γενικότερα.
  • Να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες.
  • Να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία με νέους ανθρώπους, να κάνουν καινούργιες γνωριμίες και να αξιοποιήσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο.
  • Να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αφού όλες οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν θα τους φανούν χρήσιμες στην μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα προσφέρει Πιστοποιητικό Συμμετοχής στους εθελοντές μέλη της «Ομάδας Εθελοντών Νέων» που θα έχουν συστηματική παρουσία στις δράσεις που θα κληθούν να συμμετέχουν. Το Πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ένα ισχυρό αποδεικτικό άτυπης και μη τυπικής μάθησης, το οποίο μπορεί στο μέλλον να ενισχύσει το βιογραφικό σημείωμα κάθε νέου και να συμβάλλει σημαντικά στην εξεύρεση εργασίας, στη διεκδίκηση βραβείων/υποτροφιών κ.α.