Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσες/ους νέε/ους 18-30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτής.

Επομένως, οι συμμετέχοντες του Προγράμματος συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με τον ειδικό του προϋπολογισμό ύψους 1,009€ δισ. για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει ευκαιρίες σε τουλάχιστον 270.000 νέους ανθρώπους. Οι νέοι αυτοί θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους σχεδίων αλληλεγγύης.