Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – European Solidarity Corps, είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους 18 με 30 να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Για να συμμετέχεις στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, απλά εγγράψου στην ειδική Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Σώματος και μπορείς να επιλεγείς για να συμμετάσχεις σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που αφορούν,

μεταξύ άλλων, την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή την αποκατάσταση μετά από καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Ακόμα, αν είστε οργανωμένοι νέοι ή οργανισμός, μπορείτε να υλοποιήσετε τα δικά σας σχέδια εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.

Τα σχέδια που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαρκούν μέχρι 24 μήνες και υλοποιούνται, κατά κανόνα, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ο.ΝΕ.Κ. είναι η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο.