Φοιτητές σε Δράση

Το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» αποτελεί Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας μέσα από δύο πυλώνες. Την παραχώρηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας και την ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Το «Φοιτητές σε Δράση» απορρέει από την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία και υπηρετεί το όραμα που καθορίζει η Στρατηγική για τους νέους.

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι τις  26 Νοεμβρίου 2018 στις 12:00.