Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) εμπίπτει στη Βασική Δράση 1 του Προγράμματος «Erasmus+». Στα πλαίσια της δράσης αυτής νέοι μεταξύ 17 – 30 ετών καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση (δηλαδή χωρίς αμοιβή), για περίοδο από 2 μέχρι και 12 μήνες σε τοπικό δημόσιο φορέα ή μη κυβερνητική οργάνωση στο εξωτερικό, η οποία ασχολείται με θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά.

Η ΕΕΥ δεν επιβαρύνει οικονομικά τον εθελοντή. Τα έξοδα διαμονής, διακίνησης και διατροφής του εθελοντή, καθώς και μέρος του κόστους των αεροπορικών του εισιτηρίων καλύπτονται από το Πρόγραμμα, ενώ του δίνεται ένα συμβολικό ποσό κάθε μήνα για τα βασικά προσωπικά του έξοδα. Επίσης, παρέχονται στον εθελοντή μαθήματα της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην Οργάνωση που τον φιλοξενεί, γίνεται εγγραφή του σε ειδικό ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης του Erasmus+, ενώ η Ε.Ε. προτείνει να έχει ο εθελοντής και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας. Τέλος, τυχόν έξοδα για visa ή εμβολιασμούς καλύπτονται από το Πρόγραμμα.