«Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχονται σε νέους από 14 μέχρι 35 χρονών, με στόχο να μπορέσουν να κάνουν όσο το δυνατό πιο ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Οι συναντήσεις γίνονται στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας και Λεμεσού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τα ακόλουθα:

  • Συμβουλευτική για σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς εργασίας (νέες δεξιότητες, βελτίωση ευκαιριών εργοδότησης, βιογραφικό σημείωμα, τρόποι αναζήτησης εργασίας, ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενημέρωση για Ευρωπαϊκές και εθνικές ευκαιρίες).
  • Πληροφορίες για σπουδές και κατάρτιση στην Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.
  • Καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων σε μαθητές.
  • Βοήθεια για τη συμπλήρωση αιτήσεων για πρόσβαση σε Δημόσια Πανεπιστήμια.
  • Σε όλες τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τηρείται εχεμύθεια και το επαγγελματικό απόρρητο.

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στον παγκύπριο αριθμό 77772757.