Ο ΟΝΕΚ έχει εξασφαλίσει το σχετικό εξοπλισμό και έχει εγκαταστήσει την αναγκαία υποδομή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου, ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώνονται φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου, κατά προτεραιότητα από οργανωμένα και μη σύνολα νεολαίας, αλλά κι από άλλους. Στα πλαίσια αυτά, στο Χώρο Φεστιβάλ διοργανώνονται τακτικά διάφορα πολιτιστικά φεστιβάλ και δραστηριότητες από οργανωμένα και μη σύνολα νεολαίας, αλλά και από τρίτους. Ο ΟΝΕΚ μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν τον εξοπλισμό που διαθέτει σε οργανώσεις νεολαίας και έναντι χρέωσης σε τρίτους φορείς.

Εντυπο Παραχώρησης Εξοπλισμού Χώρου Φεστιβάλ