Η μέθοδος e-participation συμβάλλει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και χάραξης πολιτικής αλλά και στη διερεύνηση των αναγκών τους με σκοπό τη συνεκτίμησή τους, προτού μία απόφαση ληφθεί. Μέσα από αυτό το εργαλείο οι νέοι μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων, να συνομιλήσουν και να συναποφασίσουν με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να καταθέσουν τις απόψεις τους σε μία διαδικασία ανοικτού διαλόγου και να εισηγηθούν έργα που κατά τη γνώμη τους βελτιώνουν και προάγουν την ευημερία των νέων, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUth. Το EUth είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγημένο από το Horizon 2020, στο οποίο συμμετέχουν 11 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και η αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη πλατφόρμα, την οποία ο ΟΝΕΚ χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Πώς να συμμετάσχεις:

Σ’ αυτή τη φάση, διενεργείται ηλεκτρονική διαβούλευση στο πλαίσιο ανάπτυξης των Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Για να μπορείτε να λάβετε μέρος στη συζήτηση θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εδώ.

Έπειτα, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποια μέτρα εισηγείστε να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση (μέσα από το πρώτο τριετές ΣΔ 2017-2019) και παράλληλα, πώς σας φαίνονται τα μέτρα που συστήνουν οι κρατικές υπηρεσίες για να συμπεριληφθούν στο ΣΔ.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος να εφαρμόσει τη δράση, τι δράση, με ποιο τρόπο / πώς, πότε και ποια προτεραιότητα ανά Ενότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Η πλατφόρμα, σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ψηφίζετε τις προτάσεις, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του ΣΔ. Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους, σε οποιοδήποτε στάδιο.

A. Μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας ανά Ενότητα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο πιο κάτω:

 1. Δημιουργικότητα και Πολιτισμός
 2. Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
 3. Κοινωνική Ενσωμάτωση
 4. Συμμετοχή
 5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 6. Υγεία και Ευεξία
 7. Εθελοντισμός
 8. Νέοι και Κόσμος

B. Μπορείτε να δείτε όσα μέτρα υπέβαλαν κάποιες κρατικές υπηρεσίες και να τα σχολιάσετε στους ακόλουθους συνδέσμους:

 1. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
 2. Υπουργείο Οικονομικών
 3. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 4. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 5. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 6. Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 7. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)
 8. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλατφόρμα OPIN δοκιμάζεται πιλοτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βελτίωσή της, ούτως ώστε να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην προώθηση της συμμετοχής των νέων σε ό,τι τους αφορά.

Επομένως, μπορείτε κι εσείς να εισηγηθείτε τρόπους βελτίωσης ή να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την περιήγησή σας στην πλατφόρμα, στέλνοντας μήνυμα στο [email protected] .