Το πρόγραμμα «The SΤΕΑΜers» είναι βασισμένο στα πρότυπα των S.T.E.A.M Centers του εξωτερικού. Τα αρχικά αναφέρονται στο Science. Technology. Engineering.Arts. Mathematics. Το πρόγραμμα  προσφέρει εργαστήρια Ρομποτικής, Προγραμματισμού,  Film Making, Φωτογραφίας, Graphic Design, Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής, Θεάτρου και Τέχνης.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η υγιής απασχόληση, η ψυχαγωγία και εκμάθηση, η καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, καθώς επίσης η ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Σε αυτά οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να πειραματιστούν και  να εξοικειωθούν με νέα προγράμματα, αλλά και να απελευθερώσουν τη φαντασία τους, να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και νέους ηλικίας 6 – 35 χρόνων και παρέχονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το φετινό πρόγραμμα εργαστηρίων.

Στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο, ο Οργανισμός Νεολαίας, παρέχει εργαστήρια Ρομποτικής, Προγραμματισμού, Film Making, Φωτογραφίας, Graphic Design, Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής, Θεάτρου και Τέχνης.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η υγιής απασχόληση, η ψυχαγωγία και εκμάθηση, η καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, καθώς επίσης η ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες μέσω των εργαστηρίων θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να πειραματιστούν, να εξοικειωθούν, αλλά και να απελευθερώσουν τη φαντασία τους, να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους.

Τα εργαστήρια παρέχονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές και σ΄ αυτά μπορούν να συμμετέχουν παιδιά και νέοι ηλικίας 6 – 35 χρόνων. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από τους συμμετέχοντες (πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα).

Δίδακτρα, Παροχή Έκπτωσης και Εξαίρεση από την Καταβολή Διδάκτρων:

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια θα καταβάλλονται δίδακτρα ως ακολούθως:
1 εργαστήριο: €60,00
2 εργαστήρια ή και περισσότερα: €90,00

Για τα αδέλφια και τους κατόχους της Κάρτας Νέων και της Φοιτητικής Ταυτότητας, θα παρέχεται έκπτωση ύψους 25%.

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όσα εργαστήρια επιθυμεί, αναλόγως της διαθεσιμότητας.

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται σε μία δόση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιείται ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι η αίτηση του έγινε αποδεκτή. Για τα αδέλφια η εξόφληση των διδάκτρων θα γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται όπως αναφέρεται πιο πάνω και η δεύτερη εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που θα ειδοποιείται το δεύτερο παιδί της οικογένειας ότι η αίτηση του έγινε αποδεκτή.

Από την καταβολή των διδάκτρων εξαιρούνται οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ή τα παιδιά (ανήλικοι, στρατιώτες, φοιτητές) των οικογενειών που είναι λήπτες του ΕΕΕ. Οι λήπτες του ΕΕΕ για να τύχουν απαλλαγής, θα πρέπει να προσκομίζουν εντός των προαναφερθέντων χρονοδιαγραμμάτων, σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας με τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης (με βάση την ημερομηνία εγγραφής) ή αντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία εγγραφής, στο οποίο να αναγράφεται το έμβασμα του ποσού του ΕΕΕ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη εφαρμογής των πιο πάνω, η συμμετοχή στα εργαστήρια θα διακόπτεται αυτόματα.

Συνολικός Αριθμός Συναντήσεων:
Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων ανά εργαστήριο, είναι 30 ετησίως, εκτός εάν αναφέρεται στο πρόγραμμα διαφορετικά.

Προγράμματα Εργαστηρίων και Αιτήσεις Συμμετοχής:
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού ή στα κατά τόπους Πολύκεντρα.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και η ικανοποίηση των αιτημάτων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα.  Τα εργαστήρια  θα αρχίζουν καθ’ όλη  τη διάρκεια του έτους, μόλις συμπληρώνεται επαρκής αριθμός αιτήσεων.
Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται όπως αναφέρεται πιο πάνω και το ποσό που θα καταβάλλεται σε περίπτωση που το εργαστήριο είναι ήδη σε λειτουργία, θα υπολογίζεται κατ΄ αναλογία με βάση την ημερομηνία εγγραφής.

Πολύκεντρα Νεολαίας:
Λευκωσία: Τομπάζη 14, Λυκαβηττός, 1055 Λευκωσία, τηλ. 22877510,
e-mail: [email protected]
Λεμεσός: Κανάρη 34, Α΄Δημοτική Αγορά, 30141 Λεμεσός, τηλ. 25871471,
e-mail: [email protected]
Πάφος: Γωνία Αποστόλου Παύλου & Γλάδστωνος, 8046 Πάφος, τηλ. 26306419,
e-mail: [email protected]

Επικοινωνία:

Τομπάζη 14, 1070 Λυκαβητός – Λευκωσία (χάρτης)

Τηλ.: 22877510 / Φαξ: 22877511 / E-mail: polykentro.leukosias@onek.org.cy

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 12.00μ. – 7.00μ.μ.

Επικοινωνία:

Κανάρη 34, δίπλα από Α’ Δημοτική Αγορά, Λεμεσός (χάρτης)

Τηλ.: 25871471 / Φαξ: 25342264 / E-mail: polykentro.lemesou@onek.org.cy

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00π.μ. – 15.30μ.μ.

Επικοινωνία:

Αποστόλου Παύλου & Γλάδστωνος (χάρτης)

Τηλ.: 26306419 / Φαξ: 26306219 / E-mail: polykentro.pafou@onek.org.cy

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:11.00π.μ. – 19.00μ.μ.

Παγκυπριος αριθμος

77 77 70 51