ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ
Παναγιώτης Σεντώνας Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Σιέγγας Μέλος
Νικόλας Καλογήρου Μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηζαχαρίου Μέλος
Θεόδουλος Ιωάννου Μέλος
Μιχάλης Hλιοδώρου Μέλος