ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ
Πρόδρομος Αλαμπρίτης Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Σιέγγας Μέλος
Χρυσόστομος Παναγή Μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηζαχαρίας Μέλος
Αντρέας Ελευθερίου Μέλος
Μιχάλης Hλιοδώρου Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Μέλη. Τα πέντε μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Οργανισμό Νεολαίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.