Το Τμήμα Προσφορών είναι αρμόδιο για όλα όσα αφορούν στα θέματα Δημοσίων Συμβάσεων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Τμήμα Προσφορών έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο, παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαφόρων Διαγωνισμών που προκηρύσσει ο Οργανισμός και των σχετικών με αυτούς Συμβάσεων.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητική υποστήριξη στους αρμόδιους Λειτουργούς του Οργανισμού που έχουν την εποπτεία έκαστου Διαγωνισμού, αλλά και γενικές πληροφορίες/καθοδήγηση προς το κοινό που εμπλέκεται με τους Διαγωνισμούς.

Επίσης, εφαρμόζει διαδικασίες και έντυπα που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών, παρακολουθεί τυχόν εξελίξεις σε θέματα νομοθεσίας και λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Νομοθεσία / Κανονισμοί / Εγκύκλιοι

Πρότυπα Έγγραφα

Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε τα συνήθη Πρότυπα Έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμών, τα οποία ισχύουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Πρότυπα Έγγραφα για Εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

Για άλλα Πρότυπα Έγγραφα, πατήστε εδώ.

E-procurement

Αναφορικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων, ακολουθούν ορισμένοι σύντομοι και εύχρηστοι Οδηγοί ανάλογα με την εργασία που απαιτείται.

Για ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

Για Λειτουργούς της Αναθέτουσας Αρχής:

Διαγωνισμοί / Προσφορές ΟΝΕΚ

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις Διαγωνισμών του Οργανισμού Νεολαίας κατά το 2018.

Τίτλος Διαγωνισμού Αρμόδιος Λειτουργός Ημερομηνία προκήρυξης Προθεσμία υποβολής προσφορών Είδος Διαδικασίας Αποτέλεσμα Διαγωνισμού
Διαγωνισμός Α/Α 33/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας και Αγρού Έλενα Καλλή 30/11/18 17/12/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Σε εξέλιξη
Διαγωνισμός Α/Α 30/2018 για την αγορά υπηρεσιών για τη φιλοξενία της δραστηριότητας DIG IT UP Στέλλα Ρούσου 30/11/18 14/12/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Σε εξέλιξη
Διαγωνισμός A/A 25/2018 για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο Προσωπικό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Μαρία Καζαμία Κωσταρά & Βίκτωρας Κουντούρης 16/11/18 03/12/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Σε εξέλιξη
Διαγωνισμός Α/Α 27/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία, Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk Άννα Λύτρα 09/11/18 26/11/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Υπό αξιολόγηση
Διαγωνισμός Α/Α 29/2018 για Αγορά Οχήματος τύπου Van Μαρία Καζαμία-Κωσταρά 09/11/18 23/11/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός Α/Α 26/2018 για την Αναβάθμιση και Προβολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων Σούλα Παππουτή 06/11/18 19/11/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Σε εξέλιξη
Tender No 22/2018 for the Purchase of a Software System for the Management of the “Youth Initiatives” Project for the Youth Board of Cyprus Μαρίνα Κωνσταντίνου 06/11/18 19/11/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Υπό αξιολόγηση
Διαγωνισμός Α/Α 24/2018 για Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας και Αγρού Έλενα Καλλή 30/10/18 30/11/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός A/A 20/2018 για Αγορά υπηρεσιών για ενέργειες συμμόρφωσης του ΟΝΕΚ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Λίζα Παύλου 23/10/18 07/11/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στη Data Knights Ltd για το ποσό των €9.700
Διαγωνισμός Α/Α 21/2018 για τη φιλοξενία της δραστηριότητας USEE+ (Using Social Entrepreneurship in Erasmus+), 4 – 10 Νοεμβρίου 2018 Στέλλα Ρούσου 14/09/18 28/09/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στο Top Kinisis Travel Public Ltd για το ποσό των €13.499,45
Διαγωνισμός Α/Α 18/2018 για Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού Έλενα Καλλή 06/08/18 10/09/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στις Γεωργία Παρμάκη (€6.50/ώρα) και Ορθοδοξία Μηνά (€8.90/ώρα)
Διαγωνισμός Α/Α 17/2018 για Διεξαγωγή Δύο Ερευνών για θέματα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Μαρία Χριστοδούλου 01/08/18 27/08/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός Α/Α 12/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία Σχολείων SΤΕΑΜ στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο Μαρία Μιλτιάδου 01/08/18 07/09/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός Α/Α 19/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ Έλενα Καλλή 24/07/18 30/08/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Δημιουργήθηκε το σχετικό Μητρώο Επιτυχόντων
Διαγωνισμός Α/Α 09/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2018 Στέλιος Παπαπέτρου 21/05/18 11/06/18 ΑΝΟΙΚΤΗ  Κατακυρώθηκε στη S. Synergia Media Ltd για το ποσό των  €21,500
Διαγωνισμός A/A 14/2018 για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου & Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού Έλενα Καλλή 21/05/18 11/06/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στον Πέτρο Νικολάου για το ποσό των  €24.757,20 (€11.50/ώρα)
Διαγωνισμός A/A 13/2018 για την αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Erasmus+: Νεολαία Ευαγγελία Μηχανικού 24/05/18 08/06/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στον Ευαγόρα Κραμβή για το ποσό των  €36,252
Διαγωνισμός με Α/Α 05/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Νομικούς Συμβούλους Μαρία Καζαμία-Κωσταρά 14/05/18 29/05/18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Κατακυρώθηκε στη Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε. για το ποσό των  €8,000
Διαγωνισμός Α/Α 08/2018 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ Έλενα Καλλή 23/04/18 14/05/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού & για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού Έλενα Καλλή 23/04/18 11/05/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε
Διαγωνισμός με Α/Α 03/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Λίζα Παύλου 29/01/18 23/02/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Δημιουργήθηκε το σχετικό Μητρώο Επιτυχόντων
Διαγωνισμός Α/Α 02/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης Μαρία Καζαμία-Κωσταρά 15/01/18 05/02/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Κατακυρώθηκε στη H.S. Data για το ποσό των  €17,610
Διαγωνισμός με Α/Α 01/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Λίζα Παύλου 10/01/18 08/02/18 ΑΝΟΙΚΤΗ Ακυρώθηκε

Αρμόδια Όργανα Αλλαγών & Απαιτήσεων

Αναφορικά με πιθανές αλλαγές ή απαιτήσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια μίας Σύμβασης, ισχύουν οι πρόνοιες του ΚΔΠ 138/2016, οι οποίες ορίζουν τα αρμόδια όργανα χειρισμού τους ανάλογα με την αξία της κάθε Σύμβασης (βλ. Πίνακας πιο κάτω):

Όσον αφορά στον τρόπο επικοινωνίας και την υποβολή αιτήματος προς την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο ΚΕΑΑ 13 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά Έντυπα:

Χαρτοσήμανση Συμβάσεων

Σε όλες τις περιπτώσεις Δημοσίων Συμβάσεων, τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με βάση τον περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, αναλόγως του ύψους της κάθε Σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

Αξία Σύμβασης*

Ποσό

€1 – €5,000

€0

€5,001 – €170,000

1,5 τοις χιλίοις

€171,001 και άνω

2 τοις χιλίοις

*Νοείται ότι στα πιο πάνω ποσά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Επίσης, δεδομένου ότι υπογράφονται 3 αντίτυπα σε κάθε Σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει πέραν των πιο πάνω χαρτοσήμων, να προσκομίζει και δύο (2) χαρτόσημα αξίας €2 έκαστο για τα άλλα 2 αντίτυπα.

Προσωπικό

Όνομα Στοιχεία Επικοινωνίας Κύρια Αρμοδιότητα
Μαρία Καζαμία-Κωσταρά

Λειτουργός Νεολαίας Α’

Τηλ.: 22402619

E-mail: mkazamia@onek.org.cy

Θέματα Νομοθεσίας, Πρότυπα Έγγραφα
Βίκτωρας Κουντούρης

Λειτουργός Νεολαίας

Τηλ.: 22402618

E-mail: vkountouris@onek.org.cy

E-procurement, Χρήσιμα Έντυπα, Παρουσιάσεις
Άντρη Αχιλλέως

Β. Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλ.: 22402626

E-mail: aachilleos@onek.org.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη, Μητρώο Προσφορών & Συμβάσεων