12 Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η 12η Αυγούστου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας. Φέτος, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει ως θεματική της Διεθνούς Μέρας Νεολαίας τη Συμμετοχή των Νέων στα Κοινά. Την προώθηση δηλαδή της αποτελεσματικής ενασχόλησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά, σε όλα τα επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια Κυβερνήσεις χωρών, τα Ηνωμένα Έθνη, τοπικοί και διεθνείς οργανισμοί […]

Δυναμική Συνεργασία Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ενισχύει σημαντικά το δίκτυο των συνεργατών του εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία, αυτή την φορά με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων». Η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται στην Κύπρο από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού   EYCA […]

Αιτήσεις για την Δʼ Περίοδο του Προγράμματος επιχορηγήσεων «Πρωτοβουλίες Νέων»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι αιτήσεις για την Δʼ Περίοδο του Προγράμματος επιχορηγήσεων «Πρωτοβουλίες Νέων» θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015.

Προκήρυξη του πρωινού Master in Business Administration (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στην Αγγλική γλώσσα. Το ΜΙΔ υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 1 έως 13 των περί Σχολών […]