Θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Κλ. Α8-10-11)

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει σύμφωνα με με το άρθρο 6, εδάφιο 4, του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], τον προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών, με σειρά κατάταξης, για τη στελέχωση του Προγράμματος «Ευρωπαΐκό Σώμα Αλληλεγγύης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον πίνακα […]

ReCOVer20: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Στο πλαίσιο των ενεργειών που υλοποιεί με αφορμή τον κορωνοϊό Covid-19, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του «ReCOVer20», ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που θα επιχορηγήσει δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους μέχρι 35 ετών, άτυπες ομάδες νέων που θα αποτελούνται τουλάχιστον από 2 […]

Δημοσίευση Μητρώων για τον Διαγωνισμό α/α 08/2020 για αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 08/2020 για αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για στελέχωση των Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, του ΟΝΕΚ και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ με α/α 15/2020 και ημερομηνία 21/05/2020, ανακοινώνει τα Μητρώα των υποψηφίων ανά Τμήμα. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει την Τρίτη […]

Ολοκληρώθηκε η Διαγωνισμός στο Facebook από τον Οργανισμό Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ο Οργανισμός Νεολαίας θέλοντας να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να συνεχίζουν να είναι ενεργοί, να εκπαιδεύονται και να προσφέρουν ακόμα και εν μέσω πανδημίας, αλλά και για να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, διεξήγαγε διαγωνισμό στο Facebook μεταξύ 10 και 21 Μαΐου 2020. Οι […]

Σχεδιάζουμε μαζί, την επόμενη μέρα της πανδημίας, για τη στήριξη της νεολαίας

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, η υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη της νεολαίας, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και κατά την επόμενη μέρα, παραμένει κύρια προτεραιότητα για τον Οργανισμό Νεολαίας. Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία σε διάφορες πτυχές της ζωής τους, έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε μαζί με τους […]