Η 12η Αυγούστου: διεθνής ημέρα νεολαίας

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πολυπληθέστερη γενιά νέων ανθρώπων που υπήρξε ποτέ (1,8 δισεκατομμύρια). Η φετινή διεθνής ημέρα νεολαίας είναι αφιερωμένη στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί σε ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο της θα πρέπει να είναι κατάλληλο όχι μόνο για την 4η βιομηχανική επανάσταση […]

Τελικά Μητρώα των υποψηφίων για το πρόγραμμα «The Steamers»

  Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 07/2019 για Αγορά  Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Α/Α 17/2019,  ημερομηνίας 8/8/2019, ανακοινώνει τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων ανά επαρχία και ανά […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φορείς για το ρόλο του πολλαπλασιαστή στο Eυρωπαικό Δίκτυο Eurodesk

Το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του Δικτύου πολλαπλασιαστών με δημόσιους ή μη κυβερνητικούς/ μη κερδοσκοπικούς φορείς, για την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το “Eurodesk”. Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ και είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες και τα άτομα τα οποία ασχολούνται […]

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Α/Α 7-2019 για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers».

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 07/2019 για αγορά  Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ με ημερομηνία 25/07/2019, ανακοινώνει τα Μητρώα των υποψηφίων ανά επαρχία και ανά ειδικότητα. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει την […]