Έρευνα: Νέες και Καινοτόμες μορφές συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή για τη Νεολαία, η Συμβουλευτική Επιτροπή και το Μικτό Συμβούλιο για τη νεολαία συμφώνησαν στην δημιουργία μιας μελέτης για τη συμμετοχή των νεων. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης από τις τρεις μεγάλες στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της νεολαίας για την διετία 2016-2017. Αυτό γίνεται για να  υποστηρίξουν τους νέους και τα Κράτη Μέλη στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η μελέτη θα αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση και θα παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές στον Τομέα της Νεολαίας για μελλοντική χρήση.
Η έρευνα επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, όπως οι εργαζόμενοι για τη νεολαία, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, τους εκπρόσωπους νεολαίας, των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα και τις ΜΚΟ σχετικά με τη συμμετοχή των νέων και πως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα https://www.surveymonkey.co.uk/r/38WXTGQ διαρκεί περίπου 20 λεπτά και η  προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας είναι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου 2016.

Συμπληρώστε την και εσείς!