Συνέδριο Νέων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): Ο ρόλος των νέων στη διαφύλαξη της ασφάλειας στην Ευρώπη

 

Στις 25-26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας, το Συνέδριο Νέων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με τη συμμετοχή νέων από τις συμμετέχουσες στον ΟΑΣΕ χώρες. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Ισπανίας, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η καταγραφή των απόψεων και προτάσεων των νέων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην Ευρώπη, οι οποίες θα υποβληθούν στα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ με σκοπό την εξέτασή τους και τη συμπερίληψή τους κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στο Συνέδριο συμμετείχε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Παναγιώτης Σεντώνας, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Ο κ. Σεντώνας δήλωσε: «Η αύξηση του πολιτικού, εθνικιστικού και θρησκευτικού εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη, επιβάλλει από τη μια, τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και από την άλλη, την ενθάρρυνσή τους για να συμβάλουν οι ίδιοι ενεργά στην προαγωγή της σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή.  Οι νέοι βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση για να προτείνουν δημιουργικές λύσεις αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εξοικείωσή τους στις νέες τεχνολογίες, τη διάθεσή τους για καινοτομία και την υψηλή κοινωνική τους ευαισθησία».

Μέσα από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ο ΟΑΣΕ και τα συμμετέχοντα σε αυτόν κράτη, αναγνωρίζει τον σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο, όπως αυτός αναφέρεται και στο Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2250 (2015), για τη Νεολαία, Ειρήνη και Ασφάλεια. Το Ψήφισμα δίνει επίσης ξεκάθαρο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, για τη συμπερίληψη των νέων στις προσπάθειες για προώθηση της ειρηνικής συμβίωσης, την οικοδόμηση ανεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, την αποτροπή και επίλυση συγκρούσεων και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού.

Όπως επεσήμανε στην ομιλία της, η Υπουργός Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Ισπανίας και αρμόδια για θέματα νεολαίας κ. Dolors Montserrat,  «οι νέοι αποτελούν αστείρευτη πηγή ευκαιριών». Απευθυνόμενη στους νέους,  είπε: «Οι αποφάσεις σας καθορίζουν τη διαμόρφωση της  κοινωνίας του μέλλοντος. Θα υπάρχει ανεκτικότητα αν εσείς την υπερασπιστείτε, θα υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα αν αυτή υποστηριχθεί από εσάς, θα επιτευχθεί η ασφάλεια αν προωθηθεί μεταξύ σας, θα υπάρχει ειρήνη αν διασφαλισθεί ο σεβασμός μεταξύ σας, θα υπάρχει ελευθερία αν δεν επιτρέψετε να επικρατήσει ο φόβος ανάμεσά σας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ, κ. Lamberto Zannier κατά τη δική του παρέμβαση ανέφερε: «Οι νέοι συχνά δεν εκπροσωπούνται στο βαθμό που πρέπει και οι φωνές τους σπάνια ακούγονται σε φόρα για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ωστόσο, οι νέοι έχουν δείξει ότι είναι έτοιμοι και κατάλληλοι για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Οι προτάσεις των νέων, όπως προέκυψαν κατά το διήμερο αυτό, συνοψίζονται  στον ακόλουθο «δεκάλογο»:

  1. Ανάπτυξη δια-τομεακής συνεργασίας στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής για θέματα που αφορούν στους νέους.
  2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφόρμων, ενημερωτικών εκστρατειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στην τρομοκρατία.
  3. Προώθηση του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού και της ενημέρωσης των νέων για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, με στόχο την προστασία τους από διαδικτυακές απειλές.
  4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κινητοποίηση των νέων με στόχο την προαγωγή της «αντίστασης» στις προκλήσεις του κυβερνοχώρου.
  5. Σύσταση συγκεκριμένων μηχανισμών για τη συμμετοχή των νέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών των χωρών, για υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  6. Ενεργοποίηση των νέων για να συμβάλουν θετικά στη μετάβαση σε πράσινες οικονομίες.
  7. Προώθηση της εκπαίδευσης των πολιτών για τις δημοκρατικές αξίες, με σκοπό την ενίσχυση της κριτικής τοποθέτησης των νέων κατά την ενασχόλησή τους με ψηφιακά εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.
  8. Αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης και επιρροής που έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, στην ανάδειξη και προβολή της φωνής των νέων ανθρώπων.
  9. Στήριξη των κρατών μελών του ΟΑΣΕ με σκοπό την προώθηση μηχανισμών αξιολόγησης της επίδρασης που έχουν εθνικές νομοθεσίες στους νέους.
  10. Καθιέρωση δομημένων μηχανισμών για την ενίσχυση της ουσιαστικής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής των νέων γυναικών και ανδρών, από τις χώρες μέλη του ΟΑΣΕ.