Σειρά Βιωματικών Εργαστηρίων για μαθητές Λυκείου

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας «Θρασύβουλος Θρασυβούλου» (ΚΕΠΛΗ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου  διοργανώνουν μια σειρά  βιωματικών εργαστηρίων που απευθύνονται σε μαθητές λυκείου.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η χαμηλή επίδοση στα μαθήματα. Αρκετές φορές το θέμα αυτό δεν έχει σχέση με μειονεκτήματα στη νοημοσύνη ή με μαθησιακές δυσκολίες. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών φαίνεται ότι δεν έχει επαρκείς ικανότητες οργάνωσης της μελέτης.

Οι δεξιότητες οργάνωσης της μελέτης (γενική οργάνωση, αποτελεσματική χρήση του χρόνου, προετοιμασία για τις εξετάσεις, οργάνωση ειδικών σχεδιαγραμμάτων για την κατανόηση της ανάγνωσης, η συγγραφή κειμένων, κ.ά.) αποτελούν ουσιαστικά το μέσο απόκτησης των γνώσεων.

Στόχος των δύο εργαστηρίων θα είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν των τρόπο που μελετούν και διαχειρίζονται τον χρόνο τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες  δεξιότητες για να πετύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Εργαστήρι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Μελέτης:

Σάββατο 04/03/2017 15:00-17:00 ΚΕΠΛΗ Λάρνακας

Κυριακή 12/03/2017  15:00-17:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Δερύνειας

  • Εργαστήρι Διαχείρισης Χρόνου:

Σάββατο 11/03/2017 15:00-17:00 ΚΕΠΛΗ Λάρνακας

Το εργαστήρι στη Δερύνεια γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμος Δερύνειας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο  24822580