Συμμετοχή του Οργανισμού Νεολαίας στο Φόρουμ Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη

Πραγματοποιήθηκε 30 και 31 Ιανουαρίου 2017 στη Νέα Υόρκη το έκτο Φόρουμ Νεολαίας του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) με θέμα: «Ο ρόλος της νεολαίας στην εξάλειψη της φτώχιας και η προώθηση της ευημερίας των νέων σε ένα κόσμο που αλλάζει».

Την Κυπριακή Δημοκρατία στο Φόρουμ εκπροσώπησε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και συγκριμένα ο κ. Μάριος Παναγή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το συγκεκριμένο Φόρουμ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι, δίνει την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των συμμετεχόντων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τη ζωή των νέων. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αντιμετώπιση της φτώχειας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η διασφάλιση ενός υγιούς τρόπου ζωής και της ευημερίας των νέων καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των νεαρών γυναικών.

Τα αποτελέσματα του Φόρουμ αναμένεται να απασχολήσουν τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου προς το κράτος για τα θέματα νεολαίας όπως επίσης και στο πλαίσιο του καταρτισμού και της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία