ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ: Ανακοίνωση για Γ’ Περίοδο υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 15/2016 ημερομηνίας 05/04/2016, αποφάσισε όπως η υποβολή των αιτήσεων για τη Γ’ Περίοδο (Δραστηριότητες που υλοποιούνται μεταξύ 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου) αναστέλλεται, λόγω του ότι ο Οδηγός του προγράμματος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Γ’ Περίοδο θα ανακοινωθεί σύντομα, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.