Πρωτοβουλίες Νέων : Ανακοίνωση για Γ’ περίοδο υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι το Δ.Σ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεδρία του με Α/Α 16/2016, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2016, αποφάσισε όπως οι αιτήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Γ’ περίοδο 2016 (Δραστηριότητες που υλοποιούνται μεταξύ 1ης Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2016), γίνονται δεκτές στη βάση του τρέχοντος Οδηγού, μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.