Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης Youth Peace Camp, 30 Απριλίου – 7 Μαίου 2017 Στρασβούργο

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνεται η Δραστηριότητα Youth Peace Camp στις 30 Απριλίου – 7 Μαίου 2017 στο Στρασβούργο. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στα πλαίσια πάντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε αυτή θα συμμετέχουν νέες και νέοι ηλικίας 18-25 ετών  από τις περιοχές του Κόσοβου, της περιοχής του Νότιου Καύκασου, της Σερβίας, της Ουκρανίας και της Κύπρου (Ελληνοκυπρίoι και Τουρκοκυπρίoι).   Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Συμβούλιο της Ευρώπης.  Σκοπός της δράσης είναι να φέρει μαζί νέους από περιοχές που είχαν ή έχουν συγκρούσεις για ανάπτυξη του διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση που επισυνάπτεται. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://youthapplications.coe.int/Application-forms ο οποίος αναφέρεται ήδη στην πρόσκληση που επισυνάπτεται. Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Φεβρουαρίου 2017.