Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ για την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2017

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι όλες οι αιτήσεις για την παραχώρηση εξοπλισμού για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2017, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω τηλεομοιότυπου (αριθμός φαξ 22402700) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις aachilleos@onek.org.cy και info@onek.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 5 Μαΐου 2017.

 Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναθεωρηθεί οι όροι παραχώρησης του εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ. Τους όρους αναλυτικά μπορείτε να τους δείτε στο σημείο Δ της αίτησης, πατήστε εδώ.