Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, για δραστηριότητες που προγραμματίζονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, οι δράσεις θα αξιολογούνται με βάση τον νέο Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί πριν την 1η Μαΐου 2017.

Τα υπόλοιπα διαδικαστικά θα ανακοινωθούν σε επιπλέον ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22402615/617 και 25443079