Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2016- 2017

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνουν τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2016-2017 με έπαθλα αξίας €2,750.  Τον διαγωνισμό διοργανώνει το Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης CEDAR σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο  Uclan Cyprus και άλλους φορείς και στηρίζει ενεργά ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει σκοπό να ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων  στην ανταλλαγή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, να επιδιώξουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων start-ups και να ενεργήσουν ως καταλύτες για περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη στην χώρα.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε νέους επιχειρηματίες, μαθητές, κατόχους ΜΒΑ,απόφοιτους, νεαρούς επαγγελματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.α. οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν  την προοπτική της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή για άτομα ή ομάδες ( μέγιστος αριθμός 3 συμμετέχοντες ανά ομάδα).

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων 20 Απριλίου 2017.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να το δηλώσουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης bic@cedar.org.cy παρέχοντας το όνομα της ομάδας τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και την πόλη διαμονής τους.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει και γίνονται εργαστήρια για παροχή υποστήριξης, επιχειρηματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής στο πώς να αναπτυχθεί μια επιτυχής επιχειρηματική πρόταση.

Για  περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην ιστοσελίδα www.cedar.org.cy/bic/201617  ή στο τηλέφωνο 24694000 και στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στον Παγκύπριο Αριθμό 77 77 27 57