Youth Peace Camp 2018 26/6-3/7/18 European Youth Centre, Budapest, Hungary

Στα πλαίσια της εμπλοκής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας σε θέματα διαλόγου και ειρήνης με σκοπό την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών, πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά το Youth Peace Camp από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί από τις 26/6-3/7/18 στο European Youth Centre στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Σε αυτό καλούνται να συμμετάσχουν νέοι από διάφορες περιοχές που επηρεάζονται από θέματα επίλυσης συγκρούσεων ή διαφορών με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της διαπολιτισμικότητας και της προώθησης της ειρήνης.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται να συμμετάσχουν και νέοι από την Κύπρο (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι). Ως εκ τούτου όσοι επιθυμείτε μπορείτε να δείτε σχετικές πληροφορίες και αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή  εδώ.

H τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 13η Απριλίου 2018 και ώρα 13:00

Σημείωση: τα αεροπορικά κόστη για τη συμμετοχή θα καλυφθούν από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, αλλά τα τεχνικά ζητήματα για τα εισιτήρια θα διευθετηθούν από το Συμβούλιο της Ευρώπης οπόταν ο κάθε επιτυχών ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να διευθετηθεί το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων.

Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του με Α/Α 07/2018 ημερομηνίας 29/03/2018 αποφάσισε την επικύρωση των Μητρώων για τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, όπως διαμορφώθηκαν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
16/36 850247 73/100
13/36 1031299 53/100
23/36 842765 45/100
06/36 851507 42/100
21/36 824613 41/100
24/36 991378 41/100

 

Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
09/36 858181 65/100
26/36 834805 64/100
08/36 1014898 61/100
02/36 886198 58/100
22/36 967102 57/100
24/36 991378 56/100
15/36 848518 51/100
13/36 1031299 49/100

 

Γ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
02/36 886198 56/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
05/36 874095 47/100
13/36 1031299 47/100
09/36 858181 44/100
28/36 1023504 44/100
27/36 1053627 40/100
08/36 1014898 39/100
34/36 1054513 35/100

 

Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ

σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού-Πάφου

α/α προσφοράς Ταυτότητα Βαθμολογία
04/36 824730 85/100
18/36 871862 57/100
29/36 ΑΝ3630266 51/100
13/36 1031299 47/100
20/36 991625 39/100
06/36 851507 26/100

 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Μητρώα δεν είναι τα τελικά.  Τα τελικά Μητρώα θα δημοσιευτούν μετά τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων. Ενστάσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2018 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού Α/Α 03/2018 – Αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων.

Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ για την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2018

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι όλες οι αιτήσεις για την παραχώρηση εξοπλισμού για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2018, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω τηλεομοιότυπου (αριθμός φαξ 22402700) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση aachilleos@onek.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 7 Μαΐου 2018.

 Μπορείτε να τους δείτε τους όρους παραχώρησης του εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ και να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο εδώ.

 

Πρώτη επίσκεψη του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 13 Μαρτίου 2018, η πρώτη επίσκεψη του νέου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Στη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Κώστας Χαμπιαούρης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ κ. Παναγιώτη Σεντώνα, τον Διευθυντή Μενέλαο Μενελάου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με προσωπικό του Οργανισμού.

Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας, με ειδική αναφορά στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, η οποία δημιουργήθηκε στη βάση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής στρατηγικής έχοντας ως κύρια επιδίωξη την ενδυνάμωση των νέων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.

Ανάμεσα στα θέματα με τα οποία ο Οργανισμός Νεολαίας κάνει ισχυρή την παρέμβαση του περιλαμβάνονται η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η υγεία και η ευεξία, ο εθελοντισμός, η δημιουργικότητα αλλά και ο πολιτισμός.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ κ. Παναγιώτης Σεντώνας, ενημέρωσε για το στάδιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία καθώς επίσης και για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ  διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για θέματα νεολαίας με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ευθύνη».

Τέλος, ο Yπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κος Κώστας Χαμπιαούρης δήλωσε: «Στον Τομέα της Νεολαίας έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα εποχή με πολλές προοπτικές. Η έγνοια μας για ποιοτική μάθηση και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της προσωπικότητάς όλων των νέων καθώς και η ενδυνάμωση τους για συμμετοχή στα κοινά ενώνει τις προσπάθειές μας»

Εγκαίνια – Youth Makerspace

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου τέλεσε το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018 τα εγκαίνια του  νέου προγράμματος Youth Makerspace το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με την τεχνολογία και στοχεύει στην καινοτομία και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα φιλοξενείται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λάρνακας, ο οποίος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμπνέει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων αλλά και νέων με περιορισμένη ή μηδαμινή εμπειρία, που έχουν όμως θέληση για μάθηση και δημιουργία.

Στο πάρτυ των εγκαινίων του καινοτόμου αυτού χώρου, που για πρώτη φορά δημιουργείται στην Κύπρο παρευρέθηκαν δεκάδες νέοι, δημιουργοί, βουλευτές των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, κος. Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο Δήμαρχος Λάρνακας, κος. Ανδρέας Βύρας και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κος. Παναγιώτης Σεντώνας.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το χώρο του Youth Makerspace και να δουν σε δράση τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει  3D printers, laser cutters, drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, rasberry pi, κ.α.

O Δήμαρχος Λάρνακας Αντρέας Βύρας ανέφερε ότι το Youth Makerspace είναι «Ένα πρόγραμμα με όραμα, που παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στα εργαλεία και τη γνώση, ώστε ο κάθε νέος να μπορεί να υλοποιήσει τις ιδέες του».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Παναγιώτης Σεντώνας, τόνισε ότι «Θέλουμε το Youth Makerspace να αποτελέσει ένα εργοτάξιο της νεανικής δημιουργικότητας που να βασίζεται στο τρίπτυχο φαντασία – πειραματισμός – δημιουργία. Θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα να δώσουμε ερεθίσματα για έμπνευση για να φανταστούν οι νέοι μας καινούρια πράγματα. Το Makerspace εντάσσεται στη δέσμη των νέων προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός και υπηρετούν την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Νεολαία».

The Youth Board of Cyprus supports Startup Europe Week 2018!

Startup Europe Week is the largest multi-event of its kind for startups in Europe and the third edition will be held 5 – 9 March 2018. The growth hacking agency RiseTech Media is an official co-organiser and will hold 4 events to showcase the support and resources available for entrepreneurs in Limassol (5/3), Nicosia (6/3), Larnaca (7/3) and Paphos (8/3).
Startup Europe Week aims to showcase the support available to entrepreneurs on a city and regional level. Why is this necessary? Regional diversity and local policy making still play a big role in shaping European startups, from helping entrepreneurs to incorporate a company, to providing grants or taxes breaks. For this reason, taking a local perspective is crucial to supporting entrepreneurs in Europe.
In 2017, #SEW17 saw 280+ co-organisers organize hundreds of events in 40+ countries. The week of events reached 100000 entrepreneurs across Europe, and as a grassroots movement achieved 18 million+ impressions on social media.
In 2018, #SEW18 will be held between 5-9 March, with +300 events planned. SEW now has 50+ countries involved and is expanding beyond Europe to include Africa, the Middle East and Latin America. In the spirit of regional connection, #SEW18 will be launched with a joint event between two local ecosystems: Vitoria-Gasteiz, Spain and Brasov, Romania.
This year, RiseTech Media is an official co-organiser and will hold four events to showcase the support and resources available for entrepreneurs in Cyprus. The startup networking events are open to anyone who works with startups or who is thinking about starting their own business. The event will be held between 5th – 8th of March and will have the participation of local entrepreneurs, investors and startup founders such as Panayiotis Philimis (CyRIC/Gravity Incubator), Yiannis Menelaou (Lykke), Pangratios Vanezis (KPMG), Alexis Piperides (Proto.io), Angelos Hadjiphilippou (CryptoCyprus), Natalia Demetriou (Bandster) and the growth hacker Panis Pieri (DisruptCyprus.com).
Join us and register for the events via the links below
5th March 2018: #SEW18 Limassol: Join the disruptive side of startups https://www.f6s.com/sew18limassol

6th March 2018: #SEW18 Nicosia: Join the disruptive side of startups
https://www.f6s.com/sew18nicosia-disruption
7th March 2018: #SEW18 Larnaca: Join the disruptive side of startups https://www.f6s.com/sew18larnaca
8th March 2018: #SEW18 Paphos: Join the disruptive side of startups https://www.f6s.com/sew18paphos
The Youth Board of Cyprus supports the four events. The #SEW18 Larnaca event will be hosted at our new Youth MakerSpace in Larnaka.

To find other SEW events across the world, go to: www.f6s.com/sew18

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 2018!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup Europe Week) είναι η μεγαλύτερη πολυθεματική εκδήλωση που γίνεται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ 5-9 Μαρτίου 2018. Η RiseTech Media είναι επίσημος συνδιοργανωτής και θα διοργανώσει 4 εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους υποστήριξης και πόρους για επιχειρηματίες και νεοφυής επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν μια καινοτόμα ιδέα στη Λεμεσό (5/3), στη Λευκωσία (6/3), στη Λάρνακα (7/3) και στην Πάφο (8/3).

Το Startup Europe Week δημιουργήθηκε για να παρουσιάζει τρόπους τοπικής υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Διότι η περιφερειακή πολυμορφία και η τοπική πολιτική σε μια πόλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από την παροχή βοήθειας στους επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις, στην παροχή επιχορηγήσεων ή επιβολή φόρων. Για το λόγο αυτό, η λήψη τοπικής προοπτικής είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρηματιών στην Ευρώπη.

Το 2017, #SEW17 είχε 280+ συνδιοργανωτές να οργανώνουν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε 40+ χώρες. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας των εκδηλώσεων 100.000 επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη παρευρέθηκαν και καταγράφηκαν 18 εκατομμύρια + εμφανίσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Το 2018, η #SEW18 θα διεξαχθεί μεταξύ 5-9 Μαρτίου, με προγραμματισμένα 300+ εκδηλώσεις. Η SEW έχει τώρα συμμετοχή 50+ χωρών και επεκτείνεται πέρα ​​από την Ευρώπη για να συμπεριλάβει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Στο πνεύμα ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να είναι συνδεδεμένες, το #SEW18 θα ξεκινήσει με μια κοινή εκδήλωση μεταξύ δύο τοπικών οικοσυστημάτων: της Vitoria-Gasteiz στην Ισπανία και του Brasov στην Ρουμανία.

Φέτος, η RiseTech Media είναι ένας από τους επίσημους συνδιοργανωτές και θα διοργανώσει τέσσερις εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους τοπικής υποστήριξης και πόρους που διατίθενται για νεοφυείς επιχειρηματίες στην Κύπρο. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης είναι ανοιχτές σε όσους εργάζονται με νεοσύστατες εταιρείες ή επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες καινοτομίας ή οποιοδήποτε που έχει μια καινοτόμα ιδέα και θέλει να την κάνει πράξη, ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 5-8 Μαρτίου και συμμετέχουν νεοφυείς επιχειρηματίες, τοπικοί και ξένοι επενδυτές σαν ομιλητές όπως ο Παναγιώτης Φιλίμης (CyRIC/Gravity Incubator), Γιάννης Μενελάου (Lykke), Παγκρατίος Βανέζης (KPMG), Αλέξης Πιπερίδης (Proto.io), Άγγελος Χατζηφιλίππου (Exevior/CryptoCyprus), Ναταλία Δημητρίου (Bandster) και ο συνιδρυτής της RiseTech και startup/tech blogger του DisruptCyprus.com Panis Pieri.
Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Εγγραφείτε για τις εκδηλώσεις μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

5 Μαρτίου 2018
#
SEW18 Limassol: Join the disruptive side of startups https://www.f6s.com/sew18limassol

6 Μαρτίου 2018
#S
EW18 Nicosia: Join the disruptive side of startups
https://www.f6s.com/sew18nicosiadisruption

7 Μαρτίου 2018
#
SEW18 Larnaca: Join the disruptive side of startups
https://www.f6s.com/sew18larnaca

8 Μαρτίου 2018
#
SEW18 Paphos: Join the disruptive side of startups https://www.f6s.com/sew18paphos

Τις εκδηλώσεις στην Κύπρο στην Κύπρο στηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Η εκδήλωση της Λάρνακας θα διεξαχθεί στο νέο Youth MakerSpace Larnaka, που θα εγκαινιάσουμε στις 10 Μαρτίου σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας.

Για να βρείτε άλλες εκδηλώσεις του SEW σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.f6s.com/sew18

1η συνάντηση  της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board)  του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

Η 1η συνάντηση  της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board)  του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE πραγματοποιήθηκε  επιτυχώς την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 2018, στο  Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Cyprus Interaction Lab (https://www.cyprusinteractionlab.com/), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους: Δρ. Δέσπω Κτωρίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), κ. Σάββα Σαββίδη (Αντιπρόεδρος τοπικού δικτύου IET Engineering Communities στην Κύπρο) και κ. Έλενα Καλλή (Λειτουργός, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE Δρ. Άντρη Ιωάννου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών), ο διαχειριστής του Ευρωπαϊκού έργου Δρ. Γιάννης Γεωργίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) καθώς επίσης και η κ. Χριστίνα Αχιλλέως (Εκπρόσωπος του τοπικού εταίρου GrantXpert).

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η συντονίστρια του έργου Δρ. Άντρη Ιωάννου παρουσίασε στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENGINITE σε συνάρτηση με τους στόχους και τη φιλοσοφία του.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης θα βασιστεί στις αρχές της προβληματικοκεντρικής μάθησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της για τις δυνατότητες και τις προοπτικές καθώς επίσης και για τις πιθανές προκλήσεις που δύναται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο τη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE.

Με το τέλος της συνάντησης, τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον καινοτόμο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE αλλά και την αμέριστη υποστήριξη τους, με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα του προγράμματος:

  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

https://www.enginite.eu/

  • Εγγραφείτε (κάνετε Like) στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook

https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/

O Oργανισμός Νεολαίας και το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας» υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ) με στόχο τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ τους για τη διοργάνωση του Nicosia Book Fest (Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας) καθώς και την επέκταση της συνεργασίας αυτής και σε άλλους τομείς.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν, εκ μέρους του ΟΝΕΚ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Σεντώνας και εκ μέρους του ΙΝΕΠ ο Επιστημονικός Διευθυντής κ. Γιάννος Κατσουρίδης.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας προνοεί τη συνεργασία των δύο φορέων για την ετήσια διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, καθώς και επέκτασή της, πέρα από το εν λόγω θεσμοθετημένο πλαίσιο, σε από κοινού δράσεις κατά τη διάρκεια του έτους τόσο σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ όσο και σε άλλους τομείς όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών κ.ά.

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Frederick και Οργανισμού Νεολαίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των σχέσεων των δύο μερών προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ενώ από πλευράς του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υπέγραψε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Σεντώνας. Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ήταν επίσης η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick κα Νατάσσα Φρειδερίκου και ο Διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας κος Μενέλαος Μενελάου.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ευχαρίστησε τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την μέχρι τώρα εξαιρετική συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Frederick σε πάρα πολλούς τομείς και επίπεδα και τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίουουσιαστικάεπισημοποιεί αυτή τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, αφού ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για τη θετική ανταπόκρισή του στην υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου ανέφερε ότι: «Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια είναι πολύτιμη γιατί επιτρέπει την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των νέων αλλά και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τον καταρτισμό προτάσεων πολιτικής για τη νεολαία».

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί τη συνεργασία των δυο φορέων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μέσω τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση, την από κοινού διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, κινητικότητας, εθελοντισμού, διαχείρισης σταδιοδρομίας, εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών για επιχορηγήσεις / χρηματοδοτήσεις, τη συνεργασία για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τους νέους.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Το Μνημόνιο προνοεί επίσης την από κοινού συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederickκαι του Οργανισμού Νεολαίας σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.