Τελικά Μητρώα υποψήφιων Καθηγητών του Διαγωνισμού Α/Α 22/2015

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού ανάμεσα σε ισοψηφούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων Καθηγητών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 22/2015.

Διευκρινίζεται ότι κλήρωση έγινε μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις ισοψηφίας που επηρέαζαν την πρόσληψη ατόμου/ατόμων. Όσα άτομα εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα είναι αυτά που θα προσληφθούν.

Τελικά Μητρώα:

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λευκωσίας

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Λεμεσού

Τελικά Μητρώα Πολυκέντρου Νεολαίας Πάφου

Διαγωνισμός Α/Α 28/2015 για την επιλογή Στρατηγικού Συνεργάτη Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού Νεολαίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής του Οργανισμού. Για να δείτε τους Όρους της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Κατάταξη υποψηφίων Εκπαιδευτών για τα Πολύκεντρα Νεολαίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2015, ημερομηνίας 06/10/15, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 22/2015 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκαν μόνο όσες Αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού. Αιτήσεις οι οποίες στάλθηκαν ταχυδρομικώς κρίθηκαν άκυρες και δεν λήφθηκαν υπόψη.

Όσοι υποψήφιοι είχαν πρώτο (βασικό) πτυχίο σε άλλο κλάδο από τους ζητούμενους (π.χ. παιδαγωγικά), οι Αιτήσεις τους κρίθηκαν άκυρες και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Επίσης, όσες αιτήσεις αφορούσαν άλλα θέματα πέραν αυτών που προσφέρονται στα Πολύκεντρα Νεολαίας (π.χ. τουρκικά), επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη.

Αναφορικά με τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για το θέμα του «Creative Writing (Δημιουργική Γραφή)», κανένας από τους υποψηφίους δεν διέθετε τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα με συγκεκριμένη ειδίκευση στο Creative Writing. Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο θέμα, δεν έχει δημιουργηθεί Μητρώο Υποψηφίων.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ  – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση, την προσεχή Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 14:00, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
• Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση vkountouris@onek.org.cy.
• Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
• Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων, πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους, αναλόγως του/των Πολυκέντρου/-ων που σας ενδιαφέρει.

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού

Υποψήφιοι για το Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου

Συνάντηση ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό

Screen Shot 10-02-15 at 10.55 AM

Στις 17 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο των 50χρονων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί «Συνάντηση ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό». Η Συνάντηση αποσκοπεί στο να προβάλει τις πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Βασική επιδίωξη είναι μέσα από μια δυναμική διαδικασία να αναδειχθεί αφενός, ο προβληματισμός που αφορά στις θεματικές του συνεδρίου και, αφετέρου, να υπάρξει γόνιμος διάλογος, εποικοδομητική κριτική, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμός.

Η Συνάντηση «Συνάντηση ιδεών για την παιδεία και τον πολιτισμό» θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι συζητήσεων (panel sessions) ενώ στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (round table discussion).

 

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο: http://50chrona.moec.gov.cy/index.php/ekdiloseis/synantisi-ideon

Εμβληματική Εκδήλωση για τα 50χρονα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Screen Shot 10-02-15 at 10.50 AM

Η Εμβληματική Εκδήλωση για τα 50χρονα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2015, ώρα 7:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή, με θέμα «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Την εκδήλωση θα συνοδεύσουν κλιμάκια των Μουσικών Συνόλων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Μουσικά Λύκεια, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, Συμφωνική Ορχήστρα και Συμφωνική Ορχήστρα Νέων). Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση με έργα τέχνης μαθητών που βραβεύτηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο: http://50chrona.moec.gov.cy/index.php/emv

Σύναψη συνεργασιών στα πλαίσια της «Ευρωπαικής Κάρτας Νέων»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου επιθυμεί την επικοινωνία με επιχειρήσεις από όλη την Κύπρο με σκοπό την σύναψη συνεργασιών στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ».

H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι εκπτωτική κάρτα που προσφέρει στους νέους μας εκπτώσεις σε χιλιάδες καταστήματα και υπηρεσίες σε όλη την Κύπρο. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13-30 χρονών και μέσω αυτής οι νέοι μας έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν  προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Κύπρο σε πιο προσιτές τιμές. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κάρτας Νέων είναι η ευρωπαϊκή της διάσταση αφού η Κύπρος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κάρτας Νέων (EYCA) το οποίο Δίκτυο συντονίζει το πρόγραμμα πανευρωπαϊκά.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες εάν και εφόσον προχωρήσουν σε συνεργασία με τον ΟΝΕΚ προσφέροντας στο πακέτο προνομίων της Κάρτας Νέων, αυτόματα θα επωφεληθούν από διαφήμισης που λαμβάνει το πρόγραμμα καθώς και οι συμβεβλημένες με αυτό εταιρείες, εντός και εκτός Κύπρου, σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και με διάφορους τρόπους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια λειτουργό του ΟΝΕΚ κα. Μαρία Μιλτιάδου στα τηλέφωνα 22-402696 / 99-431066 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mmiltiadou@onek.org.cy

 

youth_card

 

Ανανέωση Συνεργασίας Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και ο Θεατρικός Οργανισμού (ΘΟΚ) ανακοινώνουν την ανανέωση της πολύχρονης συνεργασίας τους στα πλαίσια του προγράμματος  «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων / Φοιτητική» και με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουν τους κατόχους της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων / Φοιτητική» ότι με την παρουσίαση της Κάρτας τους θα δικαιούνται την αγορά μειωμένου εισιτηρίου, δηλαδή 6 ευρώ (έναντι του κανονικού εισιτηρίου των 12 ευρώ) και 8 ευρώ (έναντι του εισιτηρίου των 17 ευρώ) για τις παραγωγές της Κεντρικής και Νέας Σκηνής ΘΟΚ.

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων / Φοιτητική»  αφορά όλους τους νέους ηλικίας 13 μέχρι 30 χρόνων και σκοπό έχει την εξασφάλιση εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε άλλες 41 χώρες της Ευρώπης. Όσοι νέοι ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων / Φοιτητική» μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΝΕΚ (www.onek.org.cy) ή επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα τηλέφωνα 22-402637 / 22-402615.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ευχαριστεί θερμά τον ΘΟΚ για την πολύχρονη και συνεχή στήριξη του στην προσπάθεια του ΟΝΕΚ για εξασφάλιση καλών εκπτώσεων στα πλαίσια του προγράμματος της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων / Φοιτητική».

Αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεδρία του με Α/Α 37/15, ημερομηνίας 10/9/2015, αποφάσισε όπως δεχτεί εκ νέου αιτήσεις για δραστηριότητες που διεξήχθηκαν κατά την χρονική περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2015 και δεν έτυχαν επιχορήγησης από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων».

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα τύχουν αξιολόγησης όπως ακριβώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις υπόλοιπες περιόδους επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας ΜΙΑΣ μόνο βδομάδας, από τις 21/09/ – 28/09/2015 (συμπεριλαμβανομένης).

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22402622 / 617 και 25443078.

Νέα συνεργασία του ΟΝΕΚ με το KES College για την παραχώρηση 10 υποτροφιών στους κατόχους της Κάρτας Νέων

Το KES COLLEGE στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου  παραχωρεί σε κατόχους της Κάρτας Νέων, 10  υποτροφίες,σε άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής (γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20).

 

Για πληροφορίες παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22 875 837.

onek_kes

Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες για Νέους – Τεύχος Σεπτεμβρίου 2015

Περιλαμβάνει χρηματοδοτικά προγράμματα με προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 καθώς και άλλες ευκαιρίες όπως κατασκηνώσεις, υποτροφίες, πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, εγχειρίδια αλλά και νέα για τον τομέα της νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο»

Screen Shot 09-11-15 at 01.45 PM