Εργαστήρια Διαχείρισης Χρόνου από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου διοργανώνουν  εργαστήρια στην Λάρνακα και Λευκωσία, με θέμα «Time Management».

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κανείς το άγχος και τις πιέσεις, ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή, είναι ο καθημερινός προγραμματισμός των ενεργειών του – ο οποίος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, ειδικά στο χώρο εργασίας.

Οι παρουσιάσεις αυτές απευθύνονται  τους νέους μας , φοιτητές, εργαζόμενους νέους και νέους επιχειρηματίες όπου θα μάθουν:

 • τα πλεονεκτήματα διαχείρισης χρόνου
 • τα κύρια βήματα για σωστή διαχείριση χρόνου
 • να τοποθετώντας προτεραιότητες ώστε να μπορούν να δημιουργούν έναν θετικό τρόπο αυτοελέγχου.
 • τρόπους που θα συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή διαχείριση του χρόνου
 • πως να θέτοντας στόχους και να κάνουν προγραμματισμούς

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ως ακολούθως:

 Λευκωσία- Κεντρικά Γραφεία ΟΝΕΚ- Τρίτη – 06/12/2016- ώρα: 16:00-19:00

Λάρνακα- Κέντρο Πληροφόρησης Νέων «Θρασύβουλος Θρασυβούλου»- Παρασκευή-09/12/2016- ώρα: 16:00-19:00

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο 77772757 

Time Management

 

 

 

Κατάταξη υποψηφίων Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στη συνεδρία του με Α/Α 40/2016, ημερομηνίας 10/11/2016, ενέκρινε την κατάταξη των υποψηφίων του Διαγωνισμού Α/Α 18/2016 για Αγορά Υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίθηκαν άκυρες και δεν έχουν ληφθεί υπόψη όσες αιτήσεις:

 1. Δεν υποβλήθηκαν απευθείας στο Κιβώτιο Προσφορών του Οργανισμού και στάλθηκαν ταχυδρομικώς.
 2. Υποψηφίων δεν είχαν ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο ειδικό μέρος του Διαγωνισμού.
 3. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαίωση από τον εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 4. Υποψηφίων δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας.
 5. Υποψηφίων δεν είχαν Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος για το 2016.
 6. Υποψηφίων δεν υπέβαλαν τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού, στην περιγραφόμενη μορφή.
 7. Υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη (όπως ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους, ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους, ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων στοιχείων/εγγράφων κλπ).

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

 • Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση lpavlou@onek.org.cy.
 • Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
 • Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
 • Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.
 • Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας Μόρια για Βαθμό Πτυχίου Μόρια για Μεταπτυ-χιακό Εργασιακή πείρα Συνολική Βαθμολογία
 1 883014 15 35 50
 2 834805 10 10 15 35
 3 991625 15 15 30

Κοκτέιλ Γνωριμίας με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας «Θρασύβουλος Θρασυβούλου»

Σας προσκαλούμε σε μια εκδήλωση-κόκτειλ «επαναγνωριμίας» με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λάρνακα την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 στις 6.30 το απόγευμα!

 

Κοπιάστε για να τα πούμε σε μια όμορφη και χαλαρή ατμόσφαιρα, να γνωρίσετε τα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας, τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας και να τα πείτε από κοντά με τους Λειτουργούς και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας.

 

Σας περιμένουμε!

 

onek-cocktail-invitation

Disrupt Cyprus: Ideas Forward

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (ΠΠΕ) γιορτάζεται φέτος στην Κύπρο με το Disrupt Cyprus: Ideas Forward, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, ώρα 18:00, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Πρόκειται για μία εκδήλωση στην οποία ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει ενεργά, ως συν-διοργανωτής, με στόχο να συμβάλει σε μία συνάντηση –  σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, που καθοδηγεί και ενθαρρύνει τους νέους να τολμούν, να καινοτομούν και να δημιουργούν πρωτοποριακές και βιώσιμές startup επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν κορυφαίοι διεθνείς ομιλητές για επίκαιρα και πρακτικά επιχειρηματικά θέματα με στόχο να καθοδηγήσουν με παραδείγματα και να εμπνεύσουν με καλές πρακτικές τους συμμετέχοντες. Στο φετινό Disrupt Cyprus: Ideas Forward θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και να γνωρίσετε επιτυχημένους επιχειρηματίες, στελέχη και επενδυτές, να παρακολουθήσετε ζωντανές παρουσιάσεις επιχειρηματικών σχεδίων (live pitching), στον τελικό του διαγωνισμού για startups Disrupt Cyprus Cup, να ψηφίσετε για την καλύτερη startup και να διεκδικήσετε ένα ταξίδι τριών ημερών στην Κοπεγχάγη και άλλα δώρα.

 Μεταξύ των διεθνών ομιλητών που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο Disrupt Cyprus: Ideas Forward είναι η A.E. Kathleen Doherty, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο κ. Jonathan Ortmans, Πρόεδρος του Global Entrepreneurship Network, ο κ. Peter Nathanial μέλος του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Κύπρου, η κα Shelly Porges, μέλος του “National Finance Council – Hillary for America” και συν-ιδρύτρια της οργάνωσης “Entrepreneurs for Hillary” και ο κ. Andrew Tinney, Οικονομικός Διευθυντής της Wargaming.

 Το Disrupt Cyprus: Ideas Forward υποστηρίζεται από την Ελληνική Τράπεζα, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, την KPMG Κύπρου.

 

Είσοδος ελεύθερη – ηλεκτρονική εγγραφή http://disruptcyprus2016.eventbrite.com

 

https-%2f%2fcdn-evbuc-com%2fimages%2f25409112%2f191895840349%2f1%2foriginal

«Πρωτοβουλίες Νέων» Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου  αποφάσισε όπως παρατείνει την υποβολή αιτήσεων που υποβάλλονται μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2016 και αφορά σε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017.

Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22402615 / 617 και 25443079.

protovoulies neon logo 4

B’ Εθνική Σύνοδος Νέων Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 09.30-16.30, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας, έχει εντοπίσει και θέσει ως ένα από τους πρώτιστους στόχους του, την ενίσχυση των ευκαιριών που έχουν οι νέοι για συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνική ζωή, μέσα από τη διαμόρφωση συμμετοχικών θεσμών διαβούλευσης. Η υποστήριξη της εμπλοκής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα είναι χρέος του Οργανισμού και της πολιτείας για την ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός πραγματοποίησε την Α΄ Εθνική Σύνοδο Νέων κατά το 2015 στην οποία συμμετείχαν οργανωμένα σύνολα νέων, άτυπες ομάδες νέων, μαθητές, φοιτητές και γενικά νέοι από όλη την Κύπρο ηλικίας 14-35 ετών, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους στα πλαίσια της ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Η Σύνοδος η οποία τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και αυτό διαφάνηκε τόσο από τη συμμετοχή των νέων και των αξιωματούχων, όπως και από το γεγονός ότι τα πορίσματα αυτής αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη της διαδικασίας για σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, ο Οργανισμός αποφάσισε όπως θεσμοθετήσει σε ετήσια βάση την Εθνική Σύνοδο Νέων και πραγματοποιήσει και φέτος παρόμοια συνάντηση καλώντας τους νέους να συμμετάσχουν μαζικά για να ακουστούν οι δικές τους σκέψεις, απόψεις, προσδοκίες αλλά και ανησυχίες για το αύριο. Η φετινή Σύνοδος θα καταπιαστεί με σύγχρονα και καίρια ζητήματα, τα οποία αφενός αφορούν άμεσα την Κύπρο και αφετέρου συμβαδίζουν με τη συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Οι κύριες θεματικές της Β’ Εθνικής Συνόδου Νέων  είναι οι εξής:

 

 • Απάθεια ή Συμμετοχή: Πώς ενισχύεται η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Κύπρου.
 • Κυπριακό: Η οπτική των νέων για την επανενωμένη Κύπρο.
 • Αποκλεισμός ή Πρόσβαση: Φραγμός στην ανεργία των νέων.
 • Στασιμότητα η Καινοτομία: Ο αυριανός κόσμος της εργασίας μέσω της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των νέων.
 • Κατάρρευση ή Επιτυχία: Νέοι τρόποι για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο.

 

Η διαβούλευση με τους νέους σε τόσο σπουδαία ζητήματα θα μπορέσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ νέων και αρμοδίων χάραξης πολιτικής σε μια προσπάθεια επίτευξης μια θετικής αλλαγής στον τόπο μας. Ως εκ τούτου, στη Σύνοδο έχει προσκληθεί να παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης καθώς και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους που σχετίζονται με τα θέματα νεολαίας τα οποία θα απασχολήσουν τη Σύνοδο.

 

Προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασιών

 

Δήλωση συμμετοχής

 

Προθεσμία: 04 Νοεμβρίου 2016

 

 

Kύκλος συζητήσεων για νέους γονείς από το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος»

Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος», διοργανώνει κύκλο συζητήσεων για νέους γονείς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για αυτά που τους προβληματίζουν και να πάρουν καθοδήγηση για ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου και των δεξιοτήτων διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.

Οι συναντήσεις προσφέρονται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, στην Παιγνιοθήκη Αγίου Αθανασίου. Το πρόγραμμα παρουσιάσεων είναι το ακόλουθο:

26/10/2016 Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών

02/11/2016 Επικοινωνία στην οικογένεια

09/11/2016 Κατανοώντας το άγχος των παιδιών

16/11/2016 Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοεκτίμηση

Ώρα: 19:00 – 21:00 για όλες τις ημερομηνίες.

jpg-pegniothiki-agiou-athanasiou

«Όταν το άγχος συναντά το σώμα μας: τα ψυχοσωματικά συμπτώματα του άγχους στην καθημερινότητα»

Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη διαχείριση των καθημερινών πιέσεων με αποτέλεσμα να βιώνουμε στρες και άγχος. Με τη σειρά του το άγχος, φέρνει σωματικές ενοχλήσεις και συμπτώματα και οι εσωτερικές πιέσεις και συγκρούσεις εκφράζονται μέσα από σωματικές παθήσεις. Το σώμα μας, μας προειδοποιεί για τη δυσμενή θέση στην οποία βρισκόμαστε αλλά ταυτόχρονα υποφέρει από τις παθήσεις ή τα συμπτώματα που παράγονται από το άγχος.

Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας συνδιοργανώνει με το Δήμο Σωτήρας εκδήλωση με θέμα «Όταν το άγχος συναντά το σώμα μας: τα ψυχοσωματικά συμπτώματα του άγχους στην καθημερινότητα». Η εκδήλωση περιλαμβάνει διάλεξη και συζήτηση για το θέμα και βιωματικό εργαστήρι. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να πάρουν γνώσεις για το άγχος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του και να λύσουν τις δικές τους απορίες. Στο βιωματικό εργαστήρι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τεχνικές χαλάρωσης τις οποίες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν οποιαδήποτε στιγμή αισθάνονται την πίεση και το άγχος να πλησιάζουν.

Τόσο οι διαλέξεις όσο και τα βιωματικά εργαστήρι θα προσφέρονται δωρεάν, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 04/11/2016 ώρα 18:00

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορίες: 97725204.

sotira

Eργαστήρια με θέμα: «Δεξιότητες Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας»

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου και η Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν μια σειρά από εργαστήρια με θέμα: «Δεξιότητες Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας».

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε φοιτητές αλλά και σε άνεργους νέους και σκοπό έχουν προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για την Αγορά Εργασίας. Συγκεκριμένα τα εργαστήρια θα καλύψουν τις 4 πιο κάτω θεματικές:

1ο  Επαγγελματικές Επιλογές και Δια Βίου Εκπαίδευση – Βιογραφικό σημείωμα & αξιολόγηση του

2ο Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα, Ικανότητες και Δεξιότητες για Περιζήτητους Επαγγελματίες –  Συνοδευτική Επιστολή

3ο  Καλές πρακτικές Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας – Συνεντεύξεις Εργασίας

4ο  Νέοι τρόποι αντίληψης της σταδιοδρομίας- Η δύναμη της Αυτοεκτίμησης και της Αυτογνωσίας

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα για 4 εβδομάδες ως ακολούθως:

 • Λεμεσός – Πολυχώρος Νεολαίας – κάθε Τρίτη 01/11, 08/11, 15/11, 22/11 – ώρα: 17:00-19:00
 • Πάφος  –  Πολύκεντρο Νεολαίας –  κάθε Τετάρτη: 02/11, 09/11, 16/11, 23/11 – ώρα  17:00-19:00
 • Λάρνακα – Κέντρο Πληροφόρησης Νέων «Θρασύβουλος Θρασυβούλου» – κάθε Πέμπτη:   03/11, 10/11, 17/11, 24/11 – ώρα: 16:30-18:30
 • Λευκωσία – Πολύκεντρο Νεολαίας – κάθε Πέμπτη:  03/11, 10/11, 17/11, 24/11 – ώρα: 17:00-19:00

 

*Το πρόγραμμα των εργαστηρίων θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα.  


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

kepli-passport

Διαγωνισμός Φωτογραφίας: «Move – Motivating Others through Voices of Experience».

Ο Οργανισμός Νεολαίας Kύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Move – Motivating Others through Voices of Experience».

Σκοπός του φωτογραφικού διαγωνισμού είναι να δώσει την δυνατότητα στους νέους ηλικίας 15-30 χρόνων που ζουν στη Κύπρο,  να εκφράσουν και να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό φακό, την καθημερινότητα τους, τα ταξίδια, τις εξερευνήσεις, τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και όλα όσα θέλουν να μοιραστούν.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας «Time to Move», και θα έχει ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες και θα δοθούν τα πιο κάτω βραβεία:

1ο  βραβείο – 300 ευρώ.

2ο  βραβείο – 200 ευρώ.

3ο  βραβείο – 100 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ή  διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλ.: 77 77 27 57, e-mail: photocontest@onek.org.cy )

Οροι φωτογραφικου Διαγωνισμού

Μετά το τέλος του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί η ημερομηνία Εκθεσης Επιλεγμένων Φωτογραφιών.

kepli-move-photography-s