Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Λάρνακα.

Σκοπός του Mνημονίου είναι η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, καθώς και η υλοποίηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Ο γενικός στόχος της συνεργασίας είναι η από κοινού διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, κινητικότητας, εθελοντισμού, διαχείρισης σταδιοδρομίας, εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών για επιχορηγήσεις / χρηματοδοτήσεις.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής κος. Πανίκκος Πουτζιουρής, ενώ από πλευράς Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υπέγραψε ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Παναγιώτης Σεντώνας.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συνεργασία για βελτίωση της απασχολησιμότητας των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, μέσω τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση.

Κατά την υπογραφή, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους για αυτή τη συνεργασία, η οποία θα βοηθήσει προς αμοιβαίο όφελος των δύο μερών, την κοινωνική, και όχι μόνο, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την καλύτερη προετοιμασία των επαγγελματιών του αύριο.

Νέοι Έτοιμοι για Εργασία, Άρθρο

Η παραδοχή ότι οι νέοι αποτελούν πηγή ζωής και έμπνευσης της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της εκάστοτε χώρας είναι ευρέως αποδεκτή. Πώς όμως το Πανεπιστήμιο μπορεί να συνεισφέρει  στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και επαγγελματικής ετοιμότητας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας, σε πρακτικό επίπεδο;  Στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος επιδιώξαμε να  προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι με το πρόγραμμα «Νέοι έτοιμοι για εργασία»!

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας και την αντιμετώπιση της νεανικής υπο-απασχόλησης, επιλέξαμε να επενδύσουμε στους νέους, προβαίνοντας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κύκλου βιωματικών εκπαιδεύσεων στα πλαίσια του επιχορηγούμενου προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Βασικός σκοπός μας αποτέλεσε η κινητοποίηση των νέων και ο εξοπλισμός τους με όλα τα απαραίτητα εφόδια που μπορούν σταδιακά να οδηγήσουν με επιτυχία στα πρώτα σκαλιά της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας .

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις εκπαιδευτικες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών  γύρω από τις θεματικές της Αυτοαποτελεσματικότητας και Αυτορρύθμισης, της Αυτοπεποίθησης και Επαγγελματικής Αυτερπάρκειας, της Ομαδικότητας ,Συνεργασίας και Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας και  της Διαμόρφωσης Επαγγελματικής Ταυτότητας μέσω της συγγραφής Βιογραφικού σημειώματος και της διεξαγωγής επαγγελματικής συνέντευξης.Το σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, ανέλαβαν τέσσερις μεταπτυχιακές φοιτήτριες του προγράμματος  «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» και μία διδακτορική φοιτήτρια του προγράμματος «Κλινική Ψυχολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φοιτητών συνοψίστηκε στους σαράντα προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ το μεγεθός αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό πιστοποιώντας την  ανάγκη των νέων ατόμων για τέτοιου είδους επιμορφώσεις.

Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τόσο ο σχεδιασμός του προγράμματος, όσο και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, δομήθηκαν με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων, τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας, ενώ  στηρίχτηκαν σε επιστημονικά ευρήματα και εμπειρικά τεκμηριωμένες μεθόδους παρέμβασης και εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ανάπτυξη συμπεριφορών και δεξιοτήτων επαγγελματικής ετοιμότητας.

Σύγχρονες έρευνες στο χώρο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, καταδεικνύουν ότι η δυνατότητα καινοτομίας ενός ατόμου, τα υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητάς του στο χώρο εργασίας, οι δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας, αποδοχής και συνεργασίας, η καθιέρωση και ακολούθηση επαγγελματικών στόχων, όπως και τα θετικά συναισθήματα, έχουν ως αποτέλεσμα την παρακίνηση του ατόμου στην εξέυρεση εργασίας, την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας ένταξης, αποδοτικότητας και ανέλιξής του στον επαγγελματικό χώρο. Τα συγκεκριμένα λοιπόν  βιωματικά εργαστήρια  αποτέλεσαν σημαντικό αρωγό στην ενδυνάμωση των παραπάνω πτυχών της προσωπικότητας, καθώς και της  ευρύτερης επιχειρηματικότητας των νέων σπουδαστών. Ο εναλλακτικός τρόπος μάθησης, οι δημιουργικές δραστηριότητες και ο βιωματικός χαρακτήρας πλαισιωμένα με το εκάστοτε θεωρητικό υπόβαθρο ενθουσίασε τους φοιτητές και έκανε ενεργότερη τη συμμετοχή τους. Μέσω αυτών έγινε ένα βήμα και δόθηκε το κίνητρο για να προσπαθήσουν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για να αυξήσουν την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας προσαρμοσμένη σε κάθε είδους μετάβαση ενώ ακόμη επιχειρήθηκε η ενίσχυση της αποδοτικότητας, της κινητοποίησης του εαυτού, του εναλλακτικού τρόπου δράσης καθώς και η εκμετάλλευση όλων εκείνων των παραγόντων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι επαγγελματικά.

Κατά τις εκπαιδεύσεις επιδιώχθηκε η δημιουργία κλίματος αποδοχής και άνεσης ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της θετικής ψυχολογίας, με τη συχνή χρήση ποικίλων θεατρικών στοιχείων. Η πιο βιωματική προσέγγιση αυτού του προγράμματος και η έκθεση των μελών στα πλαίσια μιας ομάδας αγνώστων ακόμη ατόμων, φαίνεται να δυσκόλεψε αρκετά τους προπτυχιακούς φοιτητές σε αρχικό επίπεδο, ενώ στην πορεία, τόσο οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν, όσο και το κλίμα που δημιουργήθηκε, φαίνεται να διευκόλυνε τους φοιτητές στο να συμμετάσχουν ενεργά, να εκφραστούν και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που μάθαιναν. Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι στην ευρύτερη στοχοθεσία που οι συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά το πέρας συγκεκριμένων εργαστηρίων, η αντιμετώπιση του κοινωνικού άγχους και της έκθεσης γνώμης σε εκτεταμένο ακροατήριο, τέθηκαν ως ζητήματα προς ενίσχυση. Παρατηρώντας ως εκπαιδευτές τη δυναμική της ομάδας, με τη συστολή και την έκπληξη των συμμετεχόντων σε άμεσες και παραστατικές μορφές έκφρασης να είναι έκδηλες, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούμε σε τρόπους που συνηθίζουν τα άτομα γενικότερα να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα, αλλά και διλημματικές καταστάσεις που απαιτούν τη λήψη μιας απόφασης. Το ακροατήριο υπήρξε ιδιαίτερα δεκτικό και απόλυτα συγκεντρωμένο στη διαδικασία.

Επιπλέον, το πρόγραμμά έδωσε την ευκαιρία στον κάθε ένα να εντοπίσει τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και να τους τροποποιήσει. Συγκεκριμένα, μέσα από τις συναντήσεις μας με τους νέους φοιτητές, παρατηρήθηκε ότι, αν και η πλειοψηφία γνώριζε την έννοια διάφορων δεξιοτήτων σε θεωρητικό επίπεδο, δεν ήταν εξοικειωμένοι στην εφαρμογή τους, ιδιαίτερα σε  ομαδικό πλαίσιο (π.χ. δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας). Επίσης, οι ίδιοι ανάφεραν ότι μέσα από το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους δόθηκε η ευκαιρία πέρα από τη θεωρητική γνώση, να εξασκηθούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων δεξιοτήτων και συμπεριφορών.

Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί, πως ένας σημαντικά χαμηλός αριθμός συμμετεχόντων φάνηκε να είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, όπως και των τρόπων εξεύρεσης και αξιολόγησης μιας θέσης εργασίας, υποβολής αιτήματος για μια εργασία και πραγματοποίησης επαγγελματικής συνέντευξης, κάτι που φανερώνει την ανάγκη ένταξης παρόμοιων εκπαιδεύσεων τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στο Λύκειο, με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των νέων. Αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής υπο-απασχόλησης και ανεργίας, η εν λόγω δραστηριότητα συνεισφέρει σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες της νεολαίας για επαγγελματική ανάπτυξη, προετοιμάζοντας τους νέους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και αναπτύσσοντας τους απαραίτητες και αναγκαίες δεξιότητες για την επαγγελματική τους επιτυχία. Ωστόσο, αποσκοπεί στην κινητοποίηση των νέων για τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων που να συνάδουν με τις κοινωνικές ανάγκες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο καινοτόμα σκέψη που θα τους οδηγήσει σε διάφορες και εναλλακτικές μορφές αυτό-απασχόλησης.

Συνοψίζοντας, η έλλειψη βιωματικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης στο παρελθόν, σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας των συμμετεχόντων και του μεγάλου μεγέθους της ομάδας, υπήρξαν ανασταλτικοί παράγοντες. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων και θεατρικών μεθόδων, η κυκλική ροή και θέση των συμμετεχόντων, το ευρύτερο κλίμα αποδοχής και ανοχής, τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική πλαισίωση, αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του εργαστηρίου. Ωστόσο, η επαγγελματική ετοιμότητα  δεν είναι ένας τομέας της προσωπικότητας του ατόμου που μπορεί να ελεγχθεί και να ενισχυθεί στο χρονικό διάστημα των δύο ωρών. Δόθηκε απλά ένα ερέθισμα, ένα μικρό λιθαράκι στο οποίο κτίσθηκε η συνεργασία, η ομάδα, η αυτοπεποίθηση του ατόμου και η μελλοντική του πορεία. Οι συνέπειες αυτού του εργαστηρίου δεν είναι ορατές και άμεσες. Ελπίζουμε όμως ότι θα δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος ώστε να καρποφορήσουν οι προσπάθειες και οι επιθυμίες των μελών της ομάδας, που συστάθηκε με αγάπη και μεράκι.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αρωγούς μου στην επιτυχή υλοποίηση αυτού του προγράμματος που υπήρξαν αφενός οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και εκπαιδεύτριες του προγράμματος: Αλεξάκη Μαρία, Καραχάλιου Ρηγούσα, Μαραγκοπούλου Ελένη, και Σουσούνη Στυλιανή  και αφετέρου ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Η συμβολή των εκπαιδευτριών υπήρξε  αξιοθαύμαστη τόσο σε επίπεδο ικανότητας,  όσο και σε επίπεδο συντονισμού, εκπαίδευσης  μια μεγάλης ομάδας φοιτητών. Επιπλέον υπήρξε σημαντική η προθυμία τους για συνεργασία, η συμβολή τους στο πρόγραμμα, η αξιοποίηση των γνώσεων τους, ο επαγγελματισμός και η θετική διάθεση που υπέδειξαν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την χρηματοδότηση που παρείχε, εκφράζοντας παράλληλα το θαυμασμό μου για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει και την υποστήριξη που παρέχει  στην ανάπτυξη προγραμμάτων ,που αποσκοπούν στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Ελπίζουμε και επιδιώκουμε την ενίσχυση και εφαρμογή του προγράμματος σε ποικίλους φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ εισηγούμαστε την ενεργή ένταξη της βιωματικής μάθησης και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η ζωή χτίζεται μέσα από εμπειρίες! Οι εμπειρίες είναι ο ίδιος μας ο εαυτός!

 

Ιφιγένεια Στυλιανού, Σχολική Ψυχολόγος, Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπεύθυνη για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του Προγράμματος

Βιογραφικό Σημείωμα

Αλεξάκη Μαρία, Καραχάλιου Ρηγούσα, Μαραγκοπούλου Ελένη,Σουσούνη Στυλιανή: μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση- “School Counseling and Guidance”, Πανεπιστήμιο Αθηνών- Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπεύθυνες για το σχεδιασμό και εκπόνηση των βιωματικών εργαστηρίων.

Εγκαίνια του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Ιανουαρίου σε μια όμορφη εκδήλωση, τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων στην ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστου.

Η δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού η φυσική παρουσία του Οργανισμού Νεολαίας – αρμόδιου κρατικού φορέα για θέματα νεολαίας – θα καλύπτει στο εξής γεωγραφικά όλες τις επαρχίες της Κύπρου, εφόσον ήδη λειτουργούν Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση των νέων σε προγράμματα και υπηρεσίες του Οργανισμού, καθώς και η άμεση ενημέρωσή τους για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, κινητικότητας και εθελοντισμού που παρέχονται στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας, ο οποίος έχει επωμισθεί και τη μίσθωση του χώρου στον οποίο φιλοξενείται. Το Κέντρο βρίσκεται στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, 39 στη Σωτήρα και θα λειτουργεί με βάση τα πρότυπα των Youth Information Centers της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας, κος Παναγιώτης Σεντώνας, ανέφερε ότι «Την τελευταία περίοδο καταβάλαμε μια εντατική προσπάθεια αναγέννησης του Οργανισμού Νεολαίας, θέλοντας να επανατοποθετήσουμε τον Οργανισμό σε μια καινούργια πορεία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές προσδοκίες και ανάγκες της νέας γενιάς. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια από τις ενέργειες αυτές, εφόσον σηματοδοτεί τη φυσική παρουσία του Οργανισμού Νεολαίας και στην Επαρχία Αμμοχώστου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου και φιλόξενου χώρου, όπου θα προσφέρει στους νέους της επαρχίας Αμμοχώστου άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προγράμματα του Οργανισμού»

Σκοπός των ΚΕΠΛΗ είναι να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των νέων, μέσα σ’ ένα άνετο, μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον. Παράλληλα, στοχεύουν στην καθοδήγηση των νέων για πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και για επίλυση δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίζουν.

 

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων  παγκύπρια, έτσι και αυτό της Αμμοχώστου, παρέχουν ουσιαστικά one stop shop υπηρεσίες στους  νέους:

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση καριέρας, η ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη νέων στα θέματα επιχειρηματικότητας κα.,
 2. Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων.
 3. Πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτιση, ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.
 4. Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για τους νέους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του δικτύου Eurodesk Κύπρου.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου προσφέρονται δωρεάν και όλοι οι νέοι της Επαρχίας Αμμοχώστου, είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν τον χώρο, να γνωρίσουν ενδιαφέροντα προγράμματα και να ζήσουν νέες εμπειρίες.

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του νέου ΚΕΠΛΗ Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 17/01/2017 στις 16:30 το απόγευμα και θέμα της είναι η ενημέρωση των νέων για τα σχέδια χορηγιών για ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 77772757.

 

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ!

Ο Διαρθρωμένος Διάλογος ξεκίνησε το ταξίδι του και φέτος!

Τώρα μπορείς να συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου, λαμβάνοντας μέρος στις διαβουλεύσεις που γίνονται σε όλη την Κύπρο!

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής http://bit.ly/2mlfW0Y.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινώνησε με το ppo@cyc.org.cy ή στο 22878316

64 φοιτητές έλαβαν υποτροφία από τον Οργανισμό Νεολαίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση»

64 φοιτητές, κυρίως μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, έλαβαν υποτροφία από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση». Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων για υποστήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών, το οποίο υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτή.  Σκοπός των υποτροφιών είναι η χρηματοδότηση φοιτητών για εκπόνηση ερευνών στο πλαίσιο των σπουδών τους, νοουμένου ότι το θέμα της έρευνας που διεξάγουν συνδέεται με μια από τις θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Αποτελεί θέση του Οργανισμού Νεολαίας ότι οι πολιτικές και οι αποφάσεις για τους νέους πρέπει να στηρίζονται σε έγκυρα δεδομένα όπως αυτά αποτυπώνονται σε αξιόπιστες έρευνες. Μέσα από την παραχώρηση των υποτροφιών ενισχύεται η έρευνα και τεκμηρίωση σε θέματα νεολαίας, αφού τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό για τον καταρτισμό προτάσεων πολιτικής και προγραμμάτων για τους νέους της Κύπρου.

Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Παναγιώτης Σεντώνας: «πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα με αμοιβαίο όφελος: οι νέοι ενισχύονται για να φέρουν σε πέρας την έρευνά τους, ενώ ο Οργανισμός αποκτά μια δεξαμενή άντλησης δεδομένων για το μπόλιασμα των πολιτικών που σχεδιάζει για τους νέους».

Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, υπηρετείται το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού που είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση των νέων, δίνοντάς τους τη στήριξη και τις ευκαιρίες που δικαιούνται για να αξιοποιήσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους προς όφελος των ιδίων, αλλά και της κοινωνίας.

Εγκαίνια Λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου του Οργανισμού Νεολαίας

Με ιδιαίτερη χαρά ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την πραγματοποίηση των εγκαινίων του νέου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 στις 11.00 το πρωί στο χώρο του νέου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 39 στη Σωτήρα.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Σωτήρας.

Με τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου η φυσική παρουσία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου -του αρμόδιου κρατικού φορέα για θέματα νεολαίας- θα καλύπτει πλέον γεωγραφικά όλες τις επαρχίες της Κύπρου εφόσον υπάρχουν ήδη Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο καθώς και στον Αγρό. Για αυτό ακριβώς το λόγο η δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου είναι ιδιαίτερα σημαντική εφόσον  μέσω της φυσικής  παρουσίας του σε όλες τις επαρχίες ο Οργανισμός Νεολαίας διασφαλίζει την ίση πρόσβαση των νέων του τόπου μας στα προγράμματα και υπηρεσίες του καθώς και την άμεση ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, κινητικότητας και εθελοντισμού που παρέχονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το Κέντρο θα είναι ανοικτό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11.30 μέχρι τις 18.30 και, όπως και τα υπόλοιπα ΚΕΠΛΗ, θα λειτουργεί με βάση τα πρότυπα των Youth Information Centres της Ευρώπης. Σκοπός των ΚΕΠΛΗ είναι να παρέχουν την πρώτη γενική πληροφόρηση σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των νέων, μέσα σ’ ένα άνετο, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον. Παράλληλα, στόχος τους είναι να καθοδηγήσουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες (επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογική στήριξη). Όλες οι Υπηρεσίες του Κέντρου προσφέρονται δωρεάν.

Στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου θα παρέχεται επίσης:

 • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα προγράμματα και υπηρεσίες του ΟΝΕΚ.
 • Ενημερωτικά σεμινάρια/εργαστήρια/συνέδρια.
 • Εκπαιδευτικά διήμερα
 • Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για νέους, αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Eurodesk Κύπρου.
 • Χώρος για συγκεντρώσεις ομάδων νέων και φορέων που ασχολούνται με νέους ή και για την πραγματοποίηση δικών τους δραστηριοτήτων.

 

 Περιμένουμε όλους τους νέους και νέες της Επαρχίας Αμμοχώστου αυτό το Σάββατο, 13 Ιανουαρίου στις 11.00 το πρωί στο νέο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας στη Σωτήρα, για να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατιάτικο πρωινό με live link, ζωντανή μουσική και διάφορα άλλα δρώμενα!

 

 

Παρουσίαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος PIN: #prevention & #intervention

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σας προσκαλεί σε παρουσίαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος PIN: #prevention & #intervention, το οποίο προκηρύσσει σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους.

Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

Η παρουσίαση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σχεδίων πρόληψης ή/και αντιμετώπισης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία και οι σκοποί του προγράμματος και θα δοθούν διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων. Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 16/01/2017 ώρα 11:00, στα γραφεία του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 97725204 (καθημερινά 08:00 – 15:30)

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Φωτογραφίας: «Από τη γειτονιά σου στην Ευρώπη»

Ολοκληρώθηκε ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός που προκήρυξε ο  Οργανισμός Νεολαίας Kύπρου  με θέμα «Από τη γειτονιά σου στην Ευρώπη», και είχε διάρκεια από τις 15 Οκτωβρίου  μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας «Time to Move».

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να κινητοποιήσει τους νέους να επιλέξουν διάφορες πτυχές του τρόπου ζωής τους στις οποίες επιθυμούν να δώσουν έμφαση και κίνηση και να εκφραστούν μέσα από μια δημιουργική, καλλιτεχνική διαδικασία.

Η Επιτροπή επέλεξε τα ακόλουθα βραβεία:

1ο  βραβείο – Λιάνα Πολυκάρπου «Ο Mικρός Nαυτίλος» (300 ευρώ)

 

2ο  βραβείο –Χριστίνα Φεσά «Liquid Sky» (200 ευρώ  – εις μνήμη Θ. Θρασυβούλου από την οικογένεια του)

H αξιολόγηση των φωτογραφιών από την κριτική επιτροπή, έγινε βάσει των Όρων του Διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας.

2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 2η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής κα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχουν νέοι και νέες ηλικίας 20 – 40 ετών, ενώ στο Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων  θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην πιο κάτω διεύνθυνση:

https://fundingapps.mcit.gov.cy

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό Νεολαίας, Άννα Λοΐζου, στο τηλέφωνο 22402615, για οποιαδήποτε βοήθεια και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, για τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου.

 

Xρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και ηΕθνική Αρχή Στοιχημάτων παρουσιάζουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης «PIN #prevention and #intervention». Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους. Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος και περιγράφονται στις τρεις πιο κάτω δράσεις.

Δράσεις και επιμέρους στόχοι για νέους 18-35 ετών

 1. Σχέδια ενημέρωσης, εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης

Στόχος: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων (18-35 ετών), με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα/τυχερά παιχνίδια ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν και τα μέτρα/τρόπους αυτοπροστασίας.

Μεθοδολογία: διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες συζήτησης, εκδηλώσεις με πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έκδοση/παραγωγή ενημερωτικού υλικού κ.ά.

 1. Σχέδια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων

Στόχος: Η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ζωής (όπως ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενίσχυση δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης κτλ.), για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που αποτρέπουν τους νέους να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Μεθοδολογία: ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, διαχείρισης συγκεκριμένων καταστάσεων, συμβουλευτικής γονέων, δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού κ.ά.

 1. Σχέδια κατασκευής εργαλείων παρέμβασης και πρόληψης

Στόχος: Η χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή και εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογικών εφαρμογών πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης αναφορικά με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης από μέρους των νέων απέναντι στη στοιχηματική δραστηριότητα αλλά και τη προβληματική ενασχόληση των νέων με τον στοιχηματισμό.

Μεθοδολογία: Τα εργαλεία και προγράμματα θα πρέπει να είναι διαδραστικά, καινοτόμα και πρωτοπόρα για τα κυπριακά δεδομένα.

 

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος προέρχεται από την εισφορά που λαμβάνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα PIN ανέρχεται στις €150.000. Το ποσοστό επιχορήγησης που θα διατίθεται για την κάθε Κατηγορία, θα αποφασίζεται από τους δύο Εταίρους.

Τα Σχέδια θα υλοποιηθούν την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου 2018 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Νέος/α μέχρι 35 ετών: Άτομο που κατά τη στιγμή λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ΚΑΙ δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
 2. Άτυπη Ομάδα Νέων: Ομάδα φυσικών προσώπων αποτελούμενη από 4 τουλάχιστον άτομα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία Νέος/α όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η ομάδα συγκροτείται ειδικά για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. Τα άτομα αυτά πρέπει να προέρχονται από τους τομείς εκείνους που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν σχέδια / προγράμματα / δραστηριότητες που θα έχουν Σκοπό και Στόχο.
 3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Φορείς με κύρια καταστατική δραστηριότητα την παροχή δράσεων και υπηρεσιών που ανήκουν στους τομείς της πρόληψης ή και θεραπείας ή/και εκπαίδευσης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι δράσεις των Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να απευθύνονται σε νέους.
 4. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα: Ιδιωτικά & Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Κατάρτισης τα οποία λειτουργούν ως αδειούχοι οργανισμοί παροχής εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης.
 5. Ομάδες επαγγελματιών: ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων οι οποίοι κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους σκοπούς και στόχους του παρόντος προγράμματος. Περιλαμβάνει: Ειδικούς στη Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Επιστήμη της Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Τεχνολογία Λογισμικού και άλλα συναφή με τους στόχους του Προγράμματος. Χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν υποβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Αρχείο της Υπηρεσίας Διαχείρισης στον  Ο.ΝΕ.Κ. που βρίσκεται στον 3ο όροφο, επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας 104 κτιρίου.

Τα έντυπα που αφορούν στο Πρόγραμμα PIN είναι: