Διαγωνισμός Α/Α 32/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 32/2017 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι Τίτλο «Μίσθωση Υπηρεσιών για λειτουργία του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας στη Λάρνακα».

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού Πατήστε ΕΔΩ.

Διαγωνισμός Α/Α 31/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Επαρχίας Αμμοχώστου

Η Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 25/2017 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Επαρχίας Αμμοχώστου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Επαρχίας Αμμοχώστου.

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/10/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 06/2017: Κατάταξη Υποψηφίων για Αγορά Υπηρεσιών απο Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τα Προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου: Γραμμή 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας, μετά τη λήξη της περιόδου ενστάσεων, δημοσιεύει το τελικό Μητρώο Υποψηφίων όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις διαδικασίες του Διαγωνισμού 06/2017. Το Μητρώο έχει ισχύ μέχρι τον Φεβρουάριο 2018.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

α/α προσφοράς ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Βαθμολογία
09/14 883014 56
08/14 824613 40
05/14 842765 23,5
11/14 851507 23

 

 

 

Διαγωνισμός Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα «Πολύκεντρα Νεολαίας»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα «Πολύκεντρα Νεολαίας» με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 11/08/2017.

Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός με Α/Α 06/2017: Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα προγράμματα Γραμμή 1410 και Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει την έναρξη διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπερίληψης σε Μητρώο Επαγγελματιών για επιλογή αναδόχων Ψυχολόγων για προσφορά υπηρεσιών στη ΓΡΑΜΜΗ 1410 και στο Πρόγραμμα Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 12:00 (μεσημέρι).

Για τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 17/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών για Χειριστή του προγράμματος EURODESK. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 16/06/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός Α/Α 09/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ / Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών από 6 Εμπειρογνώμονες για την Αξιολόγηση Αιτήσεων του προγράμματος Erasmus+ / Νεολαία.

Για τους Όρους του Διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Αγορά Υπηρεσιών από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Αριθμός Διαγωνισμού: α/α 18/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους Ψυχολόγους (κατόχους έγκυρης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία) για παροχή ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε νέους που υπηρετούν τη θητεία τους σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός αφορά:

 1. Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων παροχής συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής στήριξης: με εθνοφρουρούς με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ενδυνάμωση (ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων λήψης αποφάσεων κοκ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: παραβατική συμπεριφορά, άγχος, καταχρήσεις, συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές, πένθος,  προβλήματα στις φιλικές / ερωτικές / κοινωνικές σχέσεις, βία (λεκτική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική), προβλήματα υγείας με ψυχολογικές επιπτώσεις, αναζήτηση ταυτότητας, έλλειψη αυτοεκτίμησης, λήψη σημαντικών αποφάσεων, διαχείριση συναισθημάτων κοκ.
 2. Σχεδιασμό και διεξαγωγή ομάδων ψυχοεκπαίδευσης: με εθνοφρουρούς, οι οποίες θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Διαχείριση του Άγχους, Διαχείριση του Θυμού, Επίλυση προβλημάτων & Λήψη αποφάσεων, Ταυτότητα & Προσωπικότητα και Σχέσεις & Επικοινωνία. Σκοπός των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης είναι να «εκπαιδεύσουν» τους συμμετέχοντες, προσφέροντας βασικές θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με το ιδιαίτερο θέμα κάθε θεματικής ενότητας και να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο όπου κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να υιοθετήσει νέα σχήματα συμπεριφοράς και δράσης προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει σε σχέση με το θέμα κάθε ομάδας.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/10/2016 ώρα 12:00 (μεσημέρι). Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μόνο με απευθείας υποβολή στο κιβώτιο προσφορών του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για τα αναλυτικά έγγραφα διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Λειτουργός: Λίζα Παύλου τηλ: 25443078

Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

 1. Κριτήριο ανάθεσης του εν λόγω Διαγωνισμού είναι η σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ
 2. Θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα μητρώα:
 • Μητρώο Α1: Επαρχία Λευκωσίας.
 • Μητρώο Α2: Επαρχία Λεμεσού.
 • Μητρώο Α3: Επαρχία Πάφου.
 • Μητρώο Α4: Επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου
 1. Απαιτούμενα προσόντα:
 • Να κατέχουν πιστοποιημένη Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και Καλή Γνώση της Αγγλικής, με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
 • Πτυχίο σε οποιονδήποτε κλάδο και μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ή και στη Συμβουλευτική ή και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και
 • Ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας, κατά την τελευταία πενταετία, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου της ειδικότητας που αναφέρεται στο σημείο πιο πάνω.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στα Κεντρικά Γραφεία (4ος όροφος), στη Λεωφ.   Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2016.