Σχέδια Εθελοντισμού

Τα σχέδια εθελοντισμού είναι μια εκ των δράσεων του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του  «Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης». Στα πλαίσια της δράσης αυτής νέοι μεταξύ 18 – 30 ετών, καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση (δηλαδή χωρίς αμοιβή) σε σχέδια αλληλεγγύης, για περίοδο από 2 μέχρι και 12 μήνες σε δημόσιο φορέα ή μη κυβερνητική οργάνωση, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή στα σχέδια εθελοντισμού δεν επιβαρύνει οικονομικά τον εθελοντή. Τα έξοδα διαμονής, διακίνησης και διατροφής του εθελοντή, καθώς και μέρος του κόστους των αεροπορικών του εισιτηρίων καλύπτονται από το Πρόγραμμα, ενώ του δίνεται ένα συμβολικό ποσό κάθε μήνα για τα βασικά προσωπικά του έξοδα. Επίσης, παρέχονται στον εθελοντή μαθήματα της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην Οργάνωση που τον φιλοξενεί, γίνεται εγγραφή του σε ειδικό ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης, ενώ η Ε.Ε. προτείνει να έχει ο εθελοντής και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Τέλος, τυχόν έξοδα για visa ή εμβολιασμούς καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2018 – 2020 και ο ΟNEK αποτελεί την Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα προσφέρει σε νέους 18-30 ετών, ευκαιρίες για εθελοντισμό, εργασία και πρακτική άσκηση σε σχέδια αλληλεγγύης, τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλη χώρα του εξωτερικού, για περίοδο από 2 μέχρι 12 μήνες.

Τα σχέδια αυτά μπορεί να καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η παροχή βοήθειας σε κέντρα όπου φιλοξενούνται αιτητές ασύλου και η αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Για να μπορεί ένας νέος να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί στην πλατφόρμα του Σώματος https://europa.eu/youth/solidarity_el. Με την εγγραφή του, ο νέος μπορεί να επιλεγεί και να λαμβάνει προσφορές για συμμετοχή σε σχέδια από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, δήμων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας στον σύνδεσμο https://europa.eu/youth/solidarity_el, ενώ σύντομα η Εθνική Υπηρεσία θα ετοιμάσει ειδική ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα.