Παναγιώτης Σεντώνας Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αντιπρόεδρος
Νέμος Κουτσοκούμνης Μέλος
Πέτρος Δημητρίου Μέλος
Ιωάννης Παπουής Μέλος
Μάριος Παναγή Μέλος
Γιάννης Μερακλής Μέλος