Το Τμήμα Προσφορών είναι αρμόδιο για όλα όσα αφορούν στα θέματα Δημοσίων Συμβάσεων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Τμήμα Προσφορών έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο, παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διαφόρων Διαγωνισμών που προκηρύσσει ο Οργανισμός και των σχετικών με αυτούς Συμβάσεων.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητική υποστήριξη στους αρμόδιους Λειτουργούς του Οργανισμού που έχουν την εποπτεία έκαστου Διαγωνισμού, αλλά και γενικές πληροφορίες/καθοδήγηση προς το κοινό που εμπλέκεται με τους Διαγωνισμούς.

Επίσης, εφαρμόζει διαδικασίες και έντυπα που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών, παρακολουθεί τυχόν εξελίξεις σε θέματα νομοθεσίας και λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Νομοθεσία / Κανονισμοί / Εγκύκλιοι

Πρότυπα Έγγραφα

Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε τα συνήθη Πρότυπα Έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμών, τα οποία ισχύουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Πρότυπα Έγγραφα για Εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

Για άλλα Πρότυπα Έγγραφα, πατήστε εδώ.

E-procurement

Αναφορικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων, ακολουθούν ορισμένοι σύντομοι και εύχρηστοι Οδηγοί ανάλογα με την εργασία που απαιτείται.

Για ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

Για Λειτουργούς της Αναθέτουσας Αρχής:

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις Διαγωνισμών του Οργανισμού Νεολαίας κατά το 2018.

Τίτλος Διαγωνισμού

Αρμόδιος Λειτουργός

Ημερομηνία προκήρυξης

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Είδος Διαδικασίας

1. Διαγωνισμός Α/Α 21/2018 για τη φιλοξενία της δραστηριότητας USEE+ (Using Social Entrepreneurship in Erasmus+), 4 – 10 Νοεμβρίου 2018

Στέλλα Ρούσου

14/09/18

28/09/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

2. Διαγωνισμός Α/Α 18/2018 για Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού

Έλενα Καλλή

06/08/18

10/09/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

3. Διαγωνισμός Α/Α 17/2018 για Διεξαγωγή Δύο Ερευνών για θέματα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Μαρία Χριστοδούλου

01/08/18

27/08/18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

4. Διαγωνισμός Α/Α 12/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία Σχολείων SΤΕΑΜ στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο

Μαρία Μιλτιάδου

01/08/18

07/09/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

5. Διαγωνισμός Α/Α 19/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ

Έλενα Καλλή

24/07/18

30/08/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

6. Διαγωνισμός Α/Α 09/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2018

Στέλιος Παπαπέτρου

21/05/18

11/06/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

7. Διαγωνισμός A/A 14/2018 για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου & Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού

Έλενα Καλλή

21/05/18 11/06/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

8. Διαγωνισμός A/A 13/2018 για την αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Erasmus+: Νεολαία

Ευαγγελία Μηχανικού

24/05/18 08/06/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

9. Διαγωνισμός με Α/Α 05/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Νομικούς Συμβούλους

Μαρία Καζαμία-Κωσταρά

14/05/18 29/05/18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

10. Διαγωνισμός Α/Α 08/2018 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ

Έλενα Καλλή

23/04/18 14/05/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

11. Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού & για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού

Έλενα Καλλή

23/04/18 11/05/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

12. Διαγωνισμός με Α/Α 03/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης

Λίζα Παύλου

29/01/18 23/02/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

13. Διαγωνισμός Α/Α 02/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης

Μαρία Καζαμία-Κωσταρά

15/01/18 05/02/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

14. Διαγωνισμός με Α/Α 01/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης

Λίζα Παύλου

10/01/18 08/02/18

ΑΝΟΙΚΤΗ

Αποτελέσματα Διαγωνισμών

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα διαγωνισμών που προκήρυξε ο Οργανισμός Νεολαίας κατά το 2018.

  Τίτλος Διαγωνισμού Όνομα Αναδόχου Ποσό Σύμβασης
1. Διαγωνισμός Α/Α 21/2018 για τη φιλοξενία της δραστηριότητας USEE+ (Using Social Entrepreneurship in Erasmus+), 4 – 10 Νοεμβρίου 2018 Top Kinisis Travel Public Ltd €13.499,45 πλέον ΦΠΑ
2. Διαγωνισμός Α/Α 14/2018 για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού Πέτρος Νικολάου €24.757,20 (€11.50/ώρα)
3. Διαγωνισμός Α/Α 08/2018 για Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα ΚΕΠΛΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Δ/Ε
4. Διαγωνισμός A/A 13/2018 για την αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Erasmus+: Νεολαία Ευαγόρας Κραμβής €36,252
5. Διαγωνισμός Α/Α 09/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2018 S. Synergia Media Ltd €21,500
6. Διαγωνισμός Α/Α 05/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Νομικούς Συμβούλους Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε. €8,000
7. Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Δ/Ε
8. Διαγωνισμός 03/2018: Αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων Μητρώο επιτυχόντων
9. Διαγωνισμός Α/Α 02/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης H.S. Data €17,610
10. Διαγωνισμός με Α/Α 01/2018 για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης του ΟΝΕΚ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Δ/Ε

Αρμόδια Όργανα Αλλαγών & Απαιτήσεων

Αναφορικά με πιθανές αλλαγές ή απαιτήσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια μίας Σύμβασης, ισχύουν οι πρόνοιες του ΚΔΠ 138/2016, οι οποίες ορίζουν τα αρμόδια όργανα χειρισμού τους ανάλογα με την αξία της κάθε Σύμβασης (βλ. Πίνακας πιο κάτω):

Όσον αφορά στον τρόπο επικοινωνίας και την υποβολή αιτήματος προς την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο ΚΕΑΑ 13 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά Έντυπα:

Χαρτοσήμανση Συμβάσεων

Σε όλες τις περιπτώσεις Δημοσίων Συμβάσεων, τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με βάση τον περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, αναλόγως του ύψους της κάθε Σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

Αξία Σύμβασης*

Ποσό

€1 – €5,000

€0

€5,001 – €170,000

1,5 τοις χιλίοις

€171,001 και άνω

2 τοις χιλίοις

*Νοείται ότι στα πιο πάνω ποσά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Επίσης, δεδομένου ότι υπογράφονται 3 αντίτυπα σε κάθε Σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει πέραν των πιο πάνω χαρτοσήμων, να προσκομίζει και δύο (2) χαρτόσημα αξίας €2 έκαστο για τα άλλα 2 αντίτυπα.

Προσωπικό

Όνομα Στοιχεία Επικοινωνίας Κύρια Αρμοδιότητα
Μαρία Καζαμία-Κωσταρά

Λειτουργός Νεολαίας Α’

Τηλ.: 22402619

E-mail: mkazamia@onek.org.cy

Θέματα Νομοθεσίας, Πρότυπα Έγγραφα
Βίκτωρας Κουντούρης

Λειτουργός Νεολαίας

Τηλ.: 22402618

E-mail: vkountouris@onek.org.cy

E-procurement, Χρήσιμα Έντυπα, Παρουσιάσεις
Άντρη Αχιλλέως

Β. Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλ.: 22402626

E-mail: aachilleos@onek.org.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη, Μητρώο Προσφορών & Συμβάσεων