Ανάρτηση Τελικών Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους για τα Μητρώα Υποψηφίων που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2017, καταρτίστηκαν τα αναθεωρημένα και τελικά Μητρώα Υποψηφίων. Τα προαναφερθέντα Μητρώα εγκρίθηκαν από  το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του  Α/Α 22/2017, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2017. Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, […]

Διαμορφώστε μαζί μας τα μέτρα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία!

Γενικές Πληροφορίες: O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών . Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της […]

Διαγωνισμός Α/Α 20/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Τελικών Απολογισμών Σχεδίων του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ως η Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Τελικών Απολογισμών Σχεδίων του προγράμματος. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/09/2017 και ώρα 12:00. Για να δείτε τους Όρους του Διαγωνισμού, […]

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό Α/Α 21/2017, για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας, έχουν δημιουργηθεί τα Μητρώα Υποψηφίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Α/Α 21/2017, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Άρθρο […]

Επιτραπέζια παιχνίδια στο Πολύκεντρο Νεολαίας στη Λευκωσία

Ο Οργανισμός Νεολαίας σε συνεργασία με τους Board Gaming Heralds προσκαλούν τα παιδιά και τους νέους να ανακαλύψουν το μαγικό κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας, στην οδό Τομπάζη 14, στο Λυκαβηττό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό […]