Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Frederick και Οργανισμού Νεολαίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των σχέσεων των δύο μερών προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, […]

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ στη Σύνοδο Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας κ. Παναγιώτης Σεντώνας, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη Σύνοδο Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών (Economic and Social Council Youth Forum), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίσημη ετήσια Σύνοδο για θέματα νεολαίας, που διοργανώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στην οποία […]

Αποτελέσματα για την συμμετοχή νέων στο 2018 Winter Assembly Νέα Υόρκη στις 14-16 Φεβρουαρίου 2018

Με βάση τις αιτήσεις που λήφθηκαν για το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια αξιολόγησης των αιτήσεων από Επιτροπή και λήψη τελικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στο υπό αναφορά συνέδριο θα συμμετάσχουν τα εξής άτομα: Ανδρέας Πάλλης Μαργαρίτα Σαμουρίδου Karine Makarian Σημειώνεται ότι η επιλογή των ατόμων βασίστηκε στα εξής κριτήρια: […]

Ποιες θεματικές θα ήθελες να συζητηθούν στο πλαίσιο της 3ης Εθνικής Συνόδου Νέων;

Ο Οργανισμός Νεολαίας, έχει καθιερώσει την Εθνική Σύνοδο Νέων ως τον πλέον συμμετοχικό θεσμό διαβούλευσης των νέων με την πολιτεία, προωθώντας έμπρακτα την εμπλοκή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν. Τα συμπεράσματα των δύο προηγούμενων Συνόδων αποτέλεσαν το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον […]

Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί  το Διαγωνισμό Α/Α 03/2018 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την κατάταξή σε Μητρώα. Τίτλος του Διαγωνισμού είναι  «Αγορά  Υπηρεσιώνγια τη Διεκπεραίωση Δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής  Ενδυνάμωσης Νέων. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και […]