3 εργαστήρια με θέμα «Τέχνες και Πολιτισμός στη Ψηφιακή Εποχή»

Ο Οργανισμός Νεολαίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους Επαρχίας Λάρνακας, συνδιοργανώνουν με θέμα «Τέχνες και Πολιτισμός στη Ψηφιακή Εποχή» 3 εργαστήρια:

  • Δημιουργία ιστοσελίδας / blog με WordPress – Σάββατο 4/02/2017, ώρα 10:00 – 14:00
  • Ψηφιακά εργαλεία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη διαχείριση προγραμμάτων – Τετάρτη 8/02/2017, ώρα 16:00 – 20:00
  • Διαδραστικές Αφηγήσεις με τη χρήση Ψηφιακών Μέσων – Σάββατο 11/02/2017, ώρα 10:00 – 14:00

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε νέους χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου, αφού η στενή επαφή των νέων με την τεχνολογία, πολλές φορές μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη ή και λανθασμένη χρήση, με αποτέλεσμα οι νέοι να υποπέσουν σε κινδύνους όχι μόνο εκμετάλλευσης αλλά και κακής παιδείας.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η επιμόρφωση και η ενημέρωση των νέων, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για μια πιο παραγωγική και υγιή σχέση των νέων με την ψηφιακή τεχνολογία.  Επίσης, τα εργαστήρια αφορούν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους.  Υπάρχει πλέον πληθώρα ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, είτε για την προβολή του, είτε για πολιτιστική διαχείριση. Επομένως, τα εργαστήρια που θα διοργανωθούν, θα προσφέρουν πρακτικές γνώσεις για τη αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας “Θρασύβουλος Θρασυβούλου” και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο  77772757.